URSUS

Chór „Cantate Deo” skończył 80 lat

20 listopada o godz.17.00 najstarszą polska pieśnią pt. „Gaude Mater Polonia” rozpoczął się w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w dzielnicy Ursus uroczysty koncert związany z jubileuszem 80-lecia pracy artystycznej chóru „Cantate Deo”. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Kulturalne „Carmen”, a patronat nad jubileuszem objął burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński oraz proboszcz parafii Św. Józefa ks. Zbigniew Sajnóg.

Gośćmi zasłużonego jubilata były nieco młodsze zespoły z ursuskich parafii: chór „Sodalitas” z parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Gołąbkach pod dyrekcją siostry Kornelii oraz chór z parafii MB Fatimskiej z osiedla Niedźwiadek pod dyrekcją Mateusza Pietrzyka. Zaproszone zespoły zaprezentowały się jako pierwsze w starannie dobranym i bardzo dobrze wykonanym repertuarze, a koncert kończył występ chóru „Cantate Deo”, który swoją działalność rozpoczął w okresie wojennym 1942 r. pod kierunkiem pierwszego organisty i dyrygenta Tadeusza Mrówczyńskiego por. czasu wojny ps. „Mars”.


Chór przez lata prowadzili znakomici muzycy, jak prof. Tadeusz Paciorkiewicz, wysokiej klasy organiści Antoni Małek i Wojciech Seipp, którzy systematycznie i w znaczący sposób podnosili jego poziom. W tym chórze śpiewali wybitni polscy śpiewacy: Krystyna Nyc-Wronko – gwiazda operetki i sceny łódzkiej czy Kazimierz Walter – śpiewak Opery Narodowej. Z chórem koncertowała też śpiewaczka Barbara Kostrzewska. Od 1984 r. chórem kieruje niezmiennie jego dawna chórzystka – Dorota Męckowska absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Za jej kadencji chór koncertował w Akademii Muzycznej, kościołach Warszawy i Domach Kultury Warszawy i województwa, a ostatnio w Archikatedrze warszawskiej i Zamku Królewskim. Brał udział w muzycznych przeglądach i międzynarodowych festiwalach zdobywając dyplomy, wyróżnienia i nagrody. Koncertował również poza granicami kraju – we Francji i na Litwie.

Na swój jubileusz chór przygotował i perfekcyjnie wykonał niebanalny repertuar, na który oprócz 3 części „Mszy Es-dur” J. Furmanika złożyły się pieśni ,wpisujące się treścią w historię zespołu. Pierwsza „Modlitwa obozowa” A. Kowalskiego z ciekawą, mało znaną harcerską trzecią zwrotką zadedykowaną przez chórzystów wszystkim harcerzom, a szczególnie członkom Szarych Szeregów. Potem przejmująca „Modlitwa do Bogarodzicy” J. Świdra z tekstem K.K.Baczyńskiego i „Modlitwa lat 80-tych” B.  Stielera wiążąca się z okresem buntu i rodzącej się wolności. Końcowa, niezwykle wzruszająca „Modlitwa o pokój” N. Blachy zabrzmiała niezwykle wymownie w aktualnie niespokojnych i mało bezpiecznych czasach.Występ chóru poprzedziła krótka przemowa wiceburmistrza Kazimierza Sternika, który wręczając zespołowi i dyrygentce dyplomy zasługi złożył serdeczne gratulacje i życzenia. Złożyły je również Anna Lewandowska zastępczyni przewodniczącego Rady Dzielnicy oraz przewodnicząca Komisji Oświaty – Wanda Kopcińska.

Na wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen” Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” trzem najdłużej śpiewającym członkom zespołu: Teresie Kwapisz, Wiesławowi Gawrońskiemu oraz Kazimierzowi Męckowskiemu. W imieniu ministra odznaczenia wręczył zasłużonym chórzystom radny dzielnicy Ursus Dariusz Grylak.


Uroczystość zakończyła msza. Jeszcze raz zaprezentowały się wszystkie zespoły, a następnie odbyło się spotkanie towarzyskie, podczas którego wręczono pozostałym chórzystom dyplomy i upominki przygotowane przez Zarząd Dzielnicy Ursus.

Koncert poprowadziła pani Kamila Kuboth-Schuchardt.

Podziękowania. Chór „Cantate Deo” i jego dyrygentka składają serdeczne podziękowanie Zarządowi Dzielnicy Ursus, pracownikom Wydziału Kultury i Wydziału Promocji Dzielnicy, księdzu proboszczowi, szacownym gościom oraz wszystkim osobom dzięki którym nasz jubileusz mógł się odbyć w tak uroczystej atmosferze.

DM

MS 21-22, 15 grudnia 2022

Fot. Jacek Sulewski