BRWINÓW

Gmina Brwinów w czołówce

Gmina Brwinów zajęła 5. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w 2020 r. wśród 642 gmin miejsko-wiejskich.

Uzyskanie 5. miejsca w rankingu to duże wyróżnienie dla gminy Brwinów, a przede wszystkim pozytywna i obiektywna ocena jej finansów. Mimo pandemii gmina Brwinów utrzymała pozycję z ostatniego rankingu, w którym oceniano dane ekonomiczne z 2019 r. W tegorocznej edycji pod uwagę były brane udział dochodów własnych w dochodach ogółem JST, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udział środków europejskich w wydatkach, relacja zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych. Ekonomiści zbadali sposób gospodarowania pieniędzmi przez jednostki samorządu terytorialnego, korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie samorządy składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej na koniec 2020 r.

Głównym celem tej analizy było pokazanie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego podczas pandemii w 2020 r.

– Przyjęliśmy założenie, że poprzedni rok to był rok pandemiczny, który niewątpliwie wpłynął na kondycję samorządów. W związku z tym uzupełniliśmy analizy o nakłady związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pandemii Covid-19. Dla zapewnienia porównywalności rankingu w tegorocznej edycji uwzględniliśmy te same kryteria i te same wskaźniki, które były przyjęte w latach ubiegłych – podkreślił prof. Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce przygotowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

UG Brwinów

MS 11-12/2021, 15 lipca 2021

Więcej informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/prezentacja-rankingu-finansowego-samorzadu-terytorialnego-w-polsce-2020/?_sf_s=ranking

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *