POWIAT PRUSZKOWSKI

„Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego 2023” – zgłoś swojego kandydata!

Powiat pruszkowski to jego mieszkańcy. To Wy swoją energią, kreatywnością i zaangażowaniem tworzycie jego wyjątkowość. Rada i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dostrzegają ogromną wartość pracy wszystkich, którzy wspierają lokalne inicjatywy i mają swój wkład w rozwój naszej powiatowej społeczności.

 • „Prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami”,
 • „Ma wkład w promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy”,
 • „Podejmował wiele inicjatyw mających na celu wsparcie dla pruszkowskich szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej”,
 • „Edukował i rozpowszechniał wiedzę historyczną. Organizował drużyny harcerskie, obozy wędrowne, wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz wycieczki z tłem historycznym. Dbał o pomniki i pamięć poległych(..). Przypomina, opowiada, dyskutuje o tożsamości i patriotyzmie i zachęca coraz to młodsze pokolenia do poszerzania wiedzy z historii”,
 • ■ „Uratowali i przywrócili do świetności ponad 300 pojazdów zabytkowych i 5000 rekwizytów”,
 • „Może pochwalić się wieloma sukcesami i medalami zdobytymi podczas zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc”,
 • „Swoją postawą, ogromną kulturą osobistą oraz dokonaniami na niwie sportu, przez całą karierę zawodniczą i zawodową stanowił wzór do naśladowania dla zawodników i działaczy sportowych”,
 • „Fundacja nadzoruje prowadzenie profilu edukacyjnego „Pruszków – Tradycja Polskiej Ceramiki”, gdzie różni autorzy i kolekcjonerzy publikują swoje teksty i zdjęcia na temat historii fabryki ceramiki w Pruszkowie”…

… to tylko fragmenty opisujące nagrodzonych w poprzedniej edycji „Zasłużonego dla Powiatu Pruszkowskiego”. Laureatami w 2022 roku zostali: Fundacja Pruszyńscy, Wojciech Jan Pstrokoński, Franciszek Antonik, Katarzyna Maria Rybińska, Elżbieta Anna Smolińska, Joanna i Zbigniew Mikiciukowie, Wojciech Nitecki, Fundacja Pokolenia Pokoleniom i Bogdan Lewandowski.

Medal Okolicznościowy „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego” – pytania i odpowiedzi:

Kto może otrzymać medal okolicznościowy „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego”?

Odznaczenie przyznaje się:

 • osobom fizycznym,
 • osobom prawnym,
 • organizacjom społecznym i zawodowym,
 • które całokształtem działalności wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Powiatu Pruszkowskiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.

W jakich kategoriach przyznawane będą Medale?

 • Przyjaciel Powiatu Pruszkowskiego,
 • Działalność społeczna,
 • Bezpieczeństwo,
 • Kultura,
 • Sport,
 • Oświata i edukacja,
 • Ekologia,
 • Zdrowie,
 • Młody talent.

Kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie Medalu?

 • Starosta Pruszkowski,
 • co najmniej 7-osobowa grupa Radnych Powiatu Pruszkowskiego,
 • jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu pruszkowskiego,
 • organizacje pozarządowe z terenu powiatu pruszkowskiego lub działające na terenie powiatu pruszkowskiego,
 • mieszkańcy powiatu pruszkowskiego w liczbie co najmniej 100-osób.

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (parter) w godzinach pracy urzędu lub poprzez platformę ePUAP, do 30 kwietnia 2023 roku.

Bardzo prosimy, aby opis działalności kandydata i uzasadnienie wniosku zajmowały maksymalnie 1 stronę.

Kiedy będą wręczane medale?

Medale przyznawane są raz w roku podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego.

Medal Okolicznościowy „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego” to wyraz uznania dla osób i organizacji, które kształtują pozytywny wizerunek powiatu pruszkowskiego

– zapraszamy do zgłaszania kandydatur do 30 kwietnia!

Zapraszamy i zachęcamy do wysyłania kandydatur osób i organizacji społecznych oraz zawodowych, które waszym zdaniem zasługują na to, aby w tym roku dołączyć do Szacownego Grona Zasłużonych dla Powiatu Pruszkowskiego! 

MS 1/2023, 23 lutego 2023