Dla mieszkańcówPOWIAT PRUSZKOWSKI

 „Zmieniamy się dla Ciebie” – nowe skrzydło Szpitala Powiatowego w Pruszkowie oddane do użytku!

Pawilon D w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie to nowoczesny budynek, wyposażony w specjalistyczną aparaturę medyczną. To przestrzeń, w której dla pacjentów powstał m.in. nowy blok operacyjny, trakt porodowy oraz pracownie badań endoskopowych i pomieszczenia do diagnostyki obrazowej.

Wybudowanie Pawilonu D jest efektem zaangażowania i starań ogromnej liczby osób oraz instytucji, a także wsparcia finansowego otrzymanego z zewnątrz. Na pytania dotyczące przebiegu inwestycji i tego jakie korzyści oraz udogodnienia niesie ona dla pacjentów, odpowiedziały osoby mające znaczny wkład w jej realizację: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Tomasz Sławatyniec Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie w latach 2016–2019, Katarzyna Gosiewska-Pawełczak Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego SPZZOZ w Pruszkowie, Robert Krawczyk obecny Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie.

Wypowiedzi osób biorących udział w wywiadzie prezentują różne etapy budowy: zarówno samo dążenie do jej rozpoczęcia, jak i poszczególne fazy inwestycji. Obrazują, jak złożony, długotrwały i pracochłonny był to proces.


Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski

W 2015 roku, kiedy rozpoczęto pierwsze poważne inwestycje w Szpitalu Powiatowym był Pan Wicestarostą w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego. Powierzono Panu nadzór na ochroną zdrowia w powiecie. Decyzja ta nie była przypadkowa, Pana kariera zawodowa to przede wszystkim medycyna. Jest Pan lekarzem, chirurgiem, ale był również dyrektorem i menadżerem Szpitala Kolejowego. Czy to doświadczenie miało wpływ na realizację zadań powierzonych Wicestaroście?

– Rzeczywiście moja kariera zawodowa to głównie medycyna, zarządzałem w przeszłości Stacją Pogotowia Ratunkowego w Pruszkowie, Szpitalem Kolejowym, Szpitalem Praskim oraz zasiadałem w Radzie Nadzorczej Szpitala Grochowskiego.

Specyfika pruszkowskiej ochrony zdrowia to 3 szpitale z łączną liczbą ok. 1000 łóżek, ale w większości psychiatrycznych. Szpital Powiatowy i Szpital Kolejowy od lat zabezpieczały potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu, dzieląc się świadczeniami. Szpital Powiatowy powstał na bazie lecznicy dr Edwarda Steffena, wybudowanej ponad 100 lat temu. Po wojnie rodzina Steffenów przekazała lecznicę na potrzeby służby zdrowia i tak powstał zalążek szpitala powiatowego. Dopiero w 1989 roku wybudowano pawilon internistyczny z 90 łóżkami. Wraz z upływem czasu dobudowano prowizorycznie blok operacyjny i sale porodowe, przenosząc do budynku oddziały chirurgiczne i ginekologiczno – położnicze. W 2018 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna zakwestionowała warunki funkcjonowania oddziałów zabiegowych, gdyż stan sal operacyjnych, głównie w zakresie ciągów komunikacyjnych, klimatyzacji nie spełniał standardów. Projektowanie i realizacja zajęły nam 4 lata. Nareszcie Szpital Powiatowy będzie funkcjonował zgodnie z najnowszą technologią.

Szpital Powiatowy – Szpital na Wrzesinie to dość kameralny podmiot leczniczy; około 100 łóżek, podstawowe oddziały: internistyczny, chirurgii ogólnej z zapleczem operacyjnym, oddział ginekologiczny, położniczy z oddziałem noworodkowym i Izba Przyjęć. Czy ta infrastruktura była nie wystarczająca, aby zaspokoić potrzeby zdrowotne mieszkańców? Jakimi przesłankami kierował się Zarząd Powiatu podejmując decyzję o zwiększeniu kubatury budynku szpitala?

– Wszystkie działania inwestycyjne mają na celu poprawę jakości świadczeń dla naszych mieszkańców. Aby do tego doszło należało stworzyć odpowiednie warunki, przygotować profesjonalne zaplecze diagnostyczne i zabiegowe.

Chcieliśmy, aby powstał profesjonalny blok operacyjny spełniający najwyższe standardy pod każdym względem. Bardzo ważne było dla nas również zwiększenie oferty diagnostycznej dla mieszkańców, ponieważ odpowiednio ukierunkowana diagnostyka pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. W tym celu należało stworzyć pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, TK, mammografia) i pracownie diagnostyczne do wykonywania kolonoskopii i gastroskopii z możliwością wykonania badania ze znieczuleniem.

Naszym priorytetem było zapewnienie takich warunków diagnostyki i leczenia, z jakich sami chcielibyśmy skorzystać. Te wszystkie okoliczności skłoniły Radę Powiatu Pruszkowskiego do podjęcia wysiłku budowy nowego pawilonu.


Tomasz Sławatyniec, dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie w latach 2016–2019

Kto wyszedł z inicjatywą rozbudowy szpitala?

Modernizacja i rozbudowa szpitala to wspólna inicjatywa Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i dyrekcji szpitala. Jej realizacja przebiegała etapowo. Rozpoczęła się od generalnego remontu Oddziału Wewnętrznego w 2015 roku. W latach 2017–2018 nastąpił kolejny etap, tj. dobudowa Izby Przyjęć, remont generalny Oddziału Chirurgicznego, części Poradni Specjalistycznej oraz Zakładu Radiologii (Pracownia RTG i Pracownia Mammograficzna). W tym czasie przygotowano również Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) i koncepcję najważniejszej i największej inwestycji – dobudowy nowego pawilonu szpitala, czyli Pawilonu D.

Jakie były kolejne kroki, gdy Plan Funkcjonalno-Użytkowy i koncepcja inwestycji zostały już opracowane?

Został ogłoszony konkurs (zapytanie ofertowe) na wykonanie projektu budynku. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono pracownię architektów z Poznania, WK Architekci, mającą duże doświadczenie w tego typu inwestycjach. W trakcie prac projektowych architekci ściśle współpracowali z pracownikami szpitala, konsultowane były zarówno rozwiązania architektoniczne, sprzętowe, jak i funkcjonale. Tak powstał kompleksowy projekt budowlany.

Następnie, w 2019 roku została podpisana umowa dotacyjna z powiatem pruszkowskim – na inwestycję przeznaczono 20 mln zł. Podpisanie umowy uruchomiło postępowanie przetargowe, które nie wyłoniło niestety Generalnego Wykonawcy – złożone ofert przekraczały budżet przeznaczony na inwestycję. Wykonano wtedy tzw. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (analiza SIWZ) oraz wprowadzono korekty, które doprowadziły do wyboru Generalnego Wykonawcy. Została nim firma Moris Polska, z którą 4 października 2019 roku w obecności Zarządu Powiatu Pruszkowskiego podpisałem umowę. Jeszcze w tym samym miesiącu została wbita pierwsza łopata na budowie nowego pawilonu szpitalnego.


Katarzyna Gosiewska-Pawełczak, kierownik Działu Administracyjno-Technicznego SPZZOZ w Pruszkowie

W czasie budowy pawilonu D reprezentowała Pani SPZZOZ, czyli Inwestora. Jak wyglądał Pani dzień „na budowie”?

Codziennie wykonywałam tzw. obchód budowy, na którym z Generalnym Wykonawcą omawialiśmy bieżące sprawy. Dzięki dobrej współpracy i komunikacji finalnie udawało nam się zawsze wypracować rozwiązanie w przypadku pojawienia się problemów technicznych – łączył nas wspólny cel.

W każdą środę odbywały się narady koordynacyjne na budowie, w których brałam udział wraz z m.in. architektem, Kierownikami: Budowy, Kontraktu, Robót Sanitarnych i Inspektorem Nadzoru. W trakcie ich trwania przedstawiane i analizowane były wyzwania i problemy, które pojawiły się w trakcie budowy i omawiane propozycje rozwiązań.

Nowy pawilon z przestronnymi pomieszczeniami, nowe wyposażenie, aparatura medyczna i sprzęt, to podniesienie jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń medycznych. To również większy komfort pobytu pacjentów i pracy personelu. Za tym wszystkim kryje się ciężka praca wielu osób. Czy po tych kilku latach podjęłaby Pani rękawicę i nadzorowała kolejną budowę?

To była moja pierwsza tak duża budowa oraz pierwsze zakupy sprzętu z innych dotacji niż z powiatu, gdzie można o wszystko pytać i się poradzić. Wszystkiego musiałam nauczyć się przez rozpoznanie w „boju”, ale dano mi taką szansę i teraz odczuwam ogromną satysfakcję z uzyskanego imponującego efektu.

Bardzo, bardzo dziękuję moim koleżankom i kolegom z działu za ogromną pracę jaką wykonywali w czasie budowy Pawilonu. Budowa obiektu szpitalnego pociąga za sobą wiele dobrego dla naszych pacjentów oraz personelu i dla takiego dobra wyższego warto było dać z siebie więcej.


Robert Krawczyk, obecny Dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie

Jest Pan już trzecim dyrektorem, na którego spadła odpowiedzialność za realizację umowy dotacyjnej. Na jakim etapie była budowa, gdy zaczynał Pan pracę?

Trwały prace wykończeniowe w budynku. Do realizacji był zakup wyposażenia i przetarg na Centralną Sterylizatornię (obejmujący prace budowlane i wyposażenie), a przede wszystkim realizacja zaleceń z ekspertyzy dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych. Poza tym w związku z pozyskaniem przez nas tomografu komputerowego (CT) konieczne do wykonania były prace adaptacyjne w pomieszczeniach docelowych dla tego urządzenia. Przed nami były także odbiory; zarówno instytucjonalne jak Sanepidu, Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, jak i te dokonywane przez komisję powołaną z pracowników Szpitala.

Czy kontynuował Pan plan zagospodarowania powierzchni pawilonu opracowany przez poprzedników, czy zrealizował Pan swoją koncepcję?

Na nowe, autorskie wizje było już za późno. Zresztą wprowadzanie radykalnych zmian w wybudowanym już obiekcie jest bardzo trudne, kosztowne i kontrowersyjne. Jest nowoczesny budynek. Nowy blok operacyjny i trakt porodowy. Nowe pomieszczenia dla diagnostyki obrazowej, co w połączeniu z pozyskaniem przez nas aparatu CT, nowego cyfrowego aparatu RTG i kilku nowoczesnych aparatów USG, bardzo ułatwi diagnostykę i poszerzy jej możliwości. Są nowe pomieszczenia dla pracowni endoskopowych, nowoczesna sterylizatornia. I to się liczy. Teraz ważne by zdobyć środki na zagospodarowanie poziomu „0”, open space’a, o powierzchni ok. 900 m2 . Planujemy stworzenie tam Centrum Kobiety i Noworodka, czyli nowoczesnego oddziału położniczego i neonatologicznego. Mamy już Plan Funkcjonalno-Użytkowy, obecnie opracowywany jest projekt architektoniczny. Jeszcze „tylko” 10 mln zł i działamy!

Dotacja udzielona w 2019 roku nie uwzględniała zakupu aparatury medycznej, a jednak została ona zakupiona. Skąd fundusze na te cele?

Środki pochodzą z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, Wojewody Mazowieckiego i wkładu własnego SPZZOZ. Udało się również pozyskać znaczne środki zewnętrzne, z kilku źródeł: 6 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego i blisko 4 mln zł dotacji Wojewody Mazowieckiego. Dodatkowo z dotacji Wojewody Mazowieckiego zakupiono sprzęt (tomograf komputerowy, dwa aparaty USG, defibrylatory 4 szt.) o wartości 2 980 000 mln zł.

Jest Pan doświadczonym dyrektorem. Czego życzy się dyrektorowi szpitala?

Dalszej dobrej współpracy z Zarządem Powiatu Pruszkowskiego, ale tutaj nie mam prawa narzekać. A poza tym pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy.


Materiał przygotowany przez  Zespół Komunikacji Zewnętrznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

MS 10/2022, 23 czerwca 2022