POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNIWywiady

Wywiad z Janem ŻYCHLIŃSKIM Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zacznę od pytania na temat sytuacji uchodźców z Ukrainy w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Jaką ich liczbę był w stanie przyjąć powiat? Czy to powiat finansuje ich pobyt?

Pierwszych uchodźców – 90 osób – przyjęliśmy już 28 lutego br. do budynków szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie. W okresie największego napływu uchodźców – w miejscach zbiorowego pobytu (hotele, hostele, szkoły, obiekty sportowe) – na terenie powiatu przebywało ponad tysiąc uchodźców. Łącznie na terenie całego powiatu, włączając w to osoby przyjęte do prywatnych domów przebywało ponad 7 tysięcy uchodźców. Krótko po wybuchu wojny na Ukrainie w starostwie została zatrudniona Pani Julia Litwinowa – energiczna prawniczka ze Lwowa, która służy pomocą swoim rodakom w rozwiązywaniu problemów, z którymi się borykają. Aktualnie obserwujemy spadek liczby uchodźców w miejscach zbiorowego pobytu o ok. 25%. Czynimy starania, aby zwolnić do końca wakacji miejsca związane z oświatą.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe – powiat był i jest pośrednikiem w rozliczaniu płatności między wojewodą a właścicielami obiektów, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy. Płatność z budżetu państwa dla indywidualnych mieszkańców rozliczają gminy.

W jakie inwestycje jest obecnie zaangażowany Powiat i jak sobie radzi finansowo z ich realizacją w dobie narastającej inflacji, z którą borykają się teraz samorządy?

Aktualnie trwają prace – finansowane przez powiat przy wsparciu budżetu państwa oraz gmin Leszno i Kampinos – na następujących drogach powiatowych: Gawartowa Wola – Czarnów (gm. Leszno) – wartość inwestycji to 5,6 mln zł, w tym 1 mln z gm. Leszno i 2,2 mln z budżetu państwa); modernizowana jest również ul. Niepokalanowska w Podkampinosie (gm. Kampinos) – wartość inwestycji – 6 mln zł, w tym z budżetu państwa – 3 mln zł i z gm. Kampinos – 800 tys. zł.

Niebawem rozpoczną się też prace w rejonie ul. Piastowskiej i Piwnej (gm. Ożarów Maz.). Wartość tego zadania to ponad 8 mln zł. Tu połowę kosztów pokryje firma Pannatoni, a pozostałą część – PWZ i gmina Ożarów Mazowiecki.

Rozstrzygnięto również przetargi na przebudowę ul. Błońskiej w gm. Błonie (wartość 3,7 mln zł) i ul. Strażackiej (wartość 5,3 mln zł). Obie inwestycje w 50% dofinansowane będą z budżetu państwa i po 0,5 mln z budżetu gminy Błonie.

Zakończono roboty przy wykonaniu nakładek asfaltowych w Łuszczewku (gm. Leszno), a w najbliższych dniach powinny się rozpocząć kolejne prace – na ul. Sochaczewskiej od ronda w Strzykułach do hali sportowej w Kręczkach. Wykonanie nakładek jest finansowane z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Wysoka inflacja sprawia, że kwoty, jakie zabezpieczyliśmy pół roku temu na poszczególne inwestycje, wg kosztorysu inwestorskiego na 2022 rok w przyjętym budżecie są niewystarczające na rozstrzygnięcie przetargów. Obserwujemy duży wzrost cen na wszelkie inwestycje infrastrukturalne. Procentowy wzrost cen jest zdecydowanie wyższy niż podawana ostatnio (uśredniona procentowo) inflacja. Występuje również zjawisko zrywania umów przez wykonawców i zejścia z placu budowy. Utrudnia to i wydłuża wykonanie zaplanowanych inwestycji. Zmuszani jesteśmy albo do powtarzania przetargu, albo – jeśli wzrost jest akceptowalny – do zwoływania sesji w celu uchwalenia ewentualnego dołożenia środków do poziomu najtańszej oferty.

Czy Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu przyznano jakiekolwiek środki z Polskiego Ładu?

Przyznano nam kwotę w wysokości 4 mln 50 tys. zł na tzw. elektromobilność. Nie jest to najpilniejszy problem naszego powiatu, ale skoro na ten właśnie cel mamy przeznaczyć dofinansowanie, to postaramy się zmienić naszą flotę samochodową na bardziej przyjazną środowisku. Planujemy zakupić samochody elektryczne i hybrydowe (busy i osobowe) dla starostwa i naszych jednostek organizacyjnych (DPS, szkoły, ZDP). Aktualnie analizujemy oferty rynkowe w tym zakresie.

Oprócz zakupu samochodów, za pozyskane środki planujemy wybudować sieć wiat fotowoltaicznych zapewniających możliwość ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem dostępnych technik.

Jaka jest aktualnie największa inwestycja realizowana przez Powiat Warszawski Zachodni?

Największą inwestycją, którą obecnie realizujemy jest budowa hospicjum onkologicznego. Wartość tej inwestycji to 16 mln zł. Budowę hospicjum rozpoczęliśmy w październiku 2020 r. na 1-hektarowej działce położonej przy domu Pomocy Społecznej w Bramkach (gm. Błonie).

Zaawansowanie budowy oceniamy w chwili obecnej na 80%. Jest to budynek parterowy o układzie gwiaździstym. Będzie służył pacjentom w stanie terminalnym i będą mogli z niego korzystać chorzy z całego pasma zachodniego – terenu na zachód od Warszawy. Jednorazowo hospicjum będzie mogło przyjąć 30 pacjentów.

W trakcie budowy, z uwagi na rosnące koszty, zmuszeni byliśmy zwiększyć wydatki o 2 mln zł, gdyż wykonawca groził zerwaniem umowy. Trudno było nam nie uznać jego argumentów wobec rosnących kosztów budowy, zwłaszcza że jest ona rozciągnięta w czasie.

Powiat nie zamierza prowadzić tej placówki. Chcemy wyłonić w najbliższym czasie w trybie konkursowym operatora tej specjalistycznej i – jak pokazuje życie – bardzo potrzebnej placówki opieki paliatywnej. Na koniec 2022 r. planowane jest bowiem oddanie jej do użytku.

Źródłem finansowania hospicjum oprócz środków PWZ jako inwestora są środki z Samorządu Mazowsza w kwocie 4 mln zł oraz z rezerwy budżetu państwa – również w kwocie 4 mln zł, a także 400 tys. zł z PFRON.

Dodam, że bieżące funkcjonowanie hospicjum finansowane będzie z kontraktu z NFZ. Budynek hospicjum będzie energooszczędny. Całe zapotrzebowanie na energię elektryczną zapewni instalacja fotowoltaiczna, a ogrzewanie – pompy ciepła (30 odwiertów na głębokość 99 m). Dzięki takiemu rozwiązaniu skromne środki 360 zł na dobę na pacjenta w całości pójdą na opiekę nad chorym.

Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę finansowej gospodarności i szybkiej realizacji powiatowych inwestycji .

Rozmawiał Jacek Sulewski

MS 10/2022, 23 czerwca 2022