POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Jak już Państwa informowaliśmy Powiat Warszawski Zachodni realizuje w bieżącym roku szerszy program remontów dróg. Wykonywane są nakładki asfaltowe na najbardziej uszkodzonych odcinkach dróg powiatowych. Inwestycje finansowane są z budżetu powiatu, a ich łączna wartość wynosi ok. 3 mln zł.

Podczas wizyty w Zarządzie Dróg Powiatowych zapytaliśmy o stan realizacji najnowszych inwestycji drogowych.

  • Na ul. Sochaczewskiej wykonano do chwili obecnej poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni w rejonie projektowanego przejścia dla pieszych, (na wysokości osiedla Aspen Park). Do zakończenia robót brakuje jeszcze azylu na przejściu dla pieszych oraz ostatniej warstwy asfaltowej. Prace będą tam realizowane w nadchodzącym czasie. Na drodze tej powstanie również rondo – na skrzyżowaniu ul. Sochaczewskiej i Poniatowskiego w Kaputach gm. Ożarów Maz. Zarząd Dróg Powiatowych otworzył przetarg, mający na celu wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Wpłynęła tylko jedna oferta, w wysokości niespełna 4,4 mln zł. Oferta jest obecnie sprawdzana pod względem formalnym, a jej wartość mieści się w puli środków przewidzianych w budżecie powiatu na realizację tego zadania.
  • Ponownie ogłoszono przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Kopytów–Witki na terenie gm. Błonie. Wpłynęła jedna oferta na sumę blisko 1,9 mln zł, co znacznie przekracza pulę środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie powiatu.
  • ZDP ogłosił przetarg na wykonanie rozbudowy drogi pow. nr 4115W, ul. Północnej w Bramkach, na odcinku o dł. 1 km. Wartość otrzymanej oferty opiewa na kwotę ponad 4,9 mln zł. Przypominamy, że na realizację tej inwestycji PWZ otrzymał dofinansowanie zewnętrzne w wys. 1,5 mln zł z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Woj. Mazowieckiego – z samorządu Mazowsza.

Rondo w Podkampinosie – kiedy zakończenie prac?

Pomimo kłopotów wykonawcy robót dotyczących budowy ronda w Podkampinosie, w ostatnim czasie wykonano warstwę podbudowy z kruszywa łamanego oraz pierwszą warstwę tzw. podbudowy asfaltowej na nowej konstrukcji nawierzchni ronda. Wykonywane są nawierzchnie zatok autobusowych z kostki granitowej. Służby ZDP od dłuższego czasu prowadzą działania zmierzające do zwiększenia tempa realizacji tej inwestycji i jak najszybszego przywrócenia drogi do ruchu publicznego.

Prace na ul. Błońskiej i Strażackiej

Trwają prace związane z rozbudową ul. Błońskiej i Strażackiej w Bieniewicach i Dębówce (gm. Błonie). 6 września zamknięto rozbudowywany odcinek ul. Strażackiej, wyznaczając niezbędne objazdy. Zamknięcie tej drogi było niezbędne do wykonania nowej konstrukcji nawierzchni jezdni. Wykonywane są równocześnie roboty związane z siecią kanalizacji deszczowej (drenaż), frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i nowe warstwy konstrukcji nawierzchni.

Kapliczka w Wieruchowie jak nowa

Tuż przy rondzie w Wieruchowie, przy drodze powiatowej nr 4119 W – ul. Sochaczewskiej, przestawiono kapliczkę zagrażającą bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Oprócz usytuowania jej w bezpiecznym miejscu dokonano także niezbędnych prac konserwatorskich i renowacyjnych. W zakres prac weszły m. in.: wykonanie nowego fundamentu, wzmocnienie strukturalne obiektu, usunięcie uszkodzonych cegieł i wmurowanie nowych, rekonstrukcja głowicy i renowacja krzyża. Dziś kapliczka z 1919 roku wygląda jak nowa i zdobi okolicę ronda w Wieruchowie.

Czy ul. Rolnicza otrzyma dofinansowanie?

W sierpniu br. Powiat złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W – ul. Rolniczej w Łomiankach – etap pierwszy dł. ok. 1600 m. Powiat ubiega się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przewidywany koszt zadania wynosi ok. 15 mln zł. Zgodnie z warunkami programu maksymalny poziom dofinansowania może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych.

W ramach rozbudowy ul. Rolniczej przewiduje się wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie chodników, ciągu pieszo rowerowego, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci teletechnicznej, energetycznej i gazowej.

Zaprojektowano także sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu oraz doświetlenie i azyle w rejonie przejść dla pieszych. Decyzja o dofinansowaniu powinna zostać podjęta do końca br. Prace planowane są w przyszłym roku.

Ulica Ogrodnicza zamknięta!

Trwa rozbudowa ul. Ogrodniczej w Babicach Nowych, na odcinku ok 200 m. W związku ze znacznym nasileniem ruchu drogowego generowanym przez mieszkańców nowego osiedla, powstała konieczność poszerzenia jezdni drogi powiatowej poprzez wykonanie pasa lewoskrętu, umożliwiającego bezpieczny wjazd na teren osiedla oraz zwiększającego płynność ruchu na drodze powiatowej. Ponadto w zakresie robót przewidziano budowę chodnika i przejścia dla pieszych. Inwestorem jest deweloper budujący osiedle w Babicach Nowych „Kreator Dom Immobilien”, który został zobligowany przez ZDP do realizacji tej inwestycji. Prace drogowe w tym rejonie powinny zakończyć się do połowy września br.

Prace przy nowym osiedlu na ul. Ogrodniczej

Prace drogowe to trudne inwestycje…

– Inflacja, wzrost cen paliw, materiałów budowlanych i kosztów robocizny powodują kłopoty wykonawców realizujących modernizacje niektórych odcinków dróg powiatowych – mówi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mieczysław Wójcik. – W związku z tym powstają opóźnienia w harmonogramie prac drogowych. Dotyczy to zwłaszcza budowy ronda w Podkampinosie i nakładki na ul. Sochaczewskiej, gdyż prace te wykonuje ta sama firma, która jest obecnie w trudnej sytuacji finansowej. ZDP przeprasza użytkowników dróg za utrudnienia. Powodowane są one jednak przyczynami zewnętrznymi, ogólną sytuacją gospodarczą, która panuje obecnie na rynku budowlanym. Wdrażamy szereg działań, aby przeciwdziałać tej sytuacji.

MS 16/2022, 22 września 2022