POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Mroźna zima powoduje szkody

Tegoroczna mroźna zima sprawiła drogowcom wiele kłopotów, doszło do spękania nawierzchni i pojawiły się dziury w drogach. Uszkodzenia są na bieżąco naprawiane, a powiatowy recykler pracuje pełną parą. Jak dowiedzieliśmy się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, w ostatnich dniach drogowcy naprawili uszkodzenia nawierzchni na terenie gmin: Ożarów Maz., Izabelin, Łomianki i Stare Babice. W nadchodzących dniach recykler będzie pracować w gminach: Błonie, Leszno i Kampinos. W pierwszej kolejności naprawiano uszkodzenia tam, gdzie ruch jest największy.

Sporo pracy wymagało również utrzymanie dróg podczas opadów śniegu i wahania temperatury w okolicach 0oC. Likwidacja oblodzeń nawierzchni i odśnieżanie podczas tegorocznej zimy pochłonęły już ok. 570 tys. zł. Niestety, sy­noptycy zapowiadają kolejne opady śniegu i możemy się spodziewać, że tegoroczne koszty utrzymania dróg powiatowych jeszcze wzrosną. Drogowcy są gotowi do zwalczania kolejnych zimowych uciążliwości.

Inwestycje drogowe

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W w miejscowościach Czarnów – Gawartowa Wola w gm. Leszno. Na odcinku 2,3 km planuje się modernizację drogi, wzmocnienie konstrukcji jezdni, odwodnienie, budowę chodnika, perony autobusowe i przejścia dla pieszych. Powiat wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie kosztów tej inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli decyzja będzie pozytywna, możemy spodziewać się 80% kosztów dofinansowania. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 6 mln zł. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 16 marca br.

W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na rozbudowę ul. Strażackiej w Bieniewicach gm. Błonie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Błońską na rondo. Również tę inwestycję ZDP planuje wykonać przy pomocy środków zewnętrznych. Koszt inwestycji oszacowano na ok. 3 mln zł.

Jedna z planowanych inwestycji, na realizację której w niedługim czasie także zostanie ogłoszony przetarg, dotyczy rozbudowy ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie gm. Kampinos. ZDP złożył już w lutym br. wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z subwencji ogólnej budżetu państwa. W przypadku pozytywnej decyzji możemy liczyć na dofinansowanie 50% kosztów. Wartość tej inwestycji oszacowano na 6,4 mln zł. Będziemy Państwa informować o wynikach złożonych wniosków na dofinansowanie inwestycji.


MS 04/2021, 18 marca 2021

Na zdjęciu: Powiatowy recykler na ul. 3 Maja w Laskach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *