MICHAŁOWICE

Oferta dla seniorów w Gminie Michałowice

Gmina Michałowice realizuje wiele działań na rzecz wsparcia Seniorów, wykraczających poza działalność dedykowaną programami rządowymi. Dzięki aktywnie prowadzonej w gminie polityce senioralnej, michałowiccy Seniorzy mogą korzystać z programów wspierających m.in. ich codzienne funkcjonowanie, poprawę zdrowia oraz jego monitorowanie, aktywizację społeczną, otrzymanie wsparcia finansowego, a także umożliwiających otrzymywanie przez członków rodziny pomocy w postaci czasowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Spośród programów skierowanych do Seniorów zamieszkujących na terenie gminy Michałowice można wyróżnić:

Mieszkanie wytchnieniowe

Stanowi wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami pełnoletnimi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równorzędnym) zamieszkującym na terenie Gminy Michałowice.

Opiekunowie otrzymają czasowe wsparcie w sprawowaniu opieki nad schorowanymi bliskimi. Zapewni je wykwalifikowany personel, który przez cały czas pobytu pomoże podopiecznemu w codziennych czynnościach (utrzymanie higieny osobistej, ubieranie się, przemieszczanie się, załatwianie spraw osobistych, podawanie lekarstw, zakupy, przygotowanie posiłków i ich podanie oraz sprzątanie mieszkania), a także umożliwi mu spotkania z rodziną i znajomymi.

Mieszkanie mieści się w domu socjalnym w Komorowie, przy ul. Sieradzkiej.

Dzienny Dom Senior+

Utworzony został w Komorowie, przy ul. Ceglanej 2d, jako ośrodek wsparcia dla osób starszych. Dzienny Dom Senior+ zaprasza mieszkańców gminy Michałowice w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie osoby, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie funkcjonowania oraz integracji i włączenia społecznego.

Uczestnikom-seniorom zapewniona jest opieka w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, wsparcie wykwalifikowanego personelu, usługi socjalne i opiekuńcze w tym jeden gorący posiłek, dostęp do przekąsek oraz napojów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, usługi edukacyjne, konsultacje specjalistyczne, warsztaty i pogadanki, usługi kulturalno-oświatowe, usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii, usługi rekreacyjno-turystyczne, terapia zajęciowa, usługi aktywizujące społecznie, wolontariat, współuczestnictwo w życiu społecznym.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Z bezpłatnej wypożyczalni mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy Michałowice, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby po urazach, wypadkach i zabiegach operacyjnych.

W wypożyczalni znajdują się 23 rodzaje sprzętu, w tym wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, koncentrator tlenu, laski i kule oraz sprzęt rehabilitacyjny i do ćwiczeń samo wspomagających. 

Sprzęt można wypożyczyć maksymalnie na 6 miesięcy.

Złota Rączka dla Seniora na lata 2022–2024

Program osłonowy gminy Michałowice zapewniający nieodpłatną pomoc Seniorom 60+ w drobnych, domowych naprawach i pracach na zamieszkiwanej posesji, których nie są w stanie samodzielnie zrealizować z uwagi na wiek i stan zdrowia.

Wśród usług objętych programem znajdują się m.in.: regulacja drzwi i okien oraz uszczelnianie; naprawa przeciekających kranów; montaż spłuczki i deski WC; odpowietrzanie kaloryfera; udrożnienie odpływów; wymiana lub uszczelnianie syfonów; montaż zamka, klamki w drzwiach; wymiana żarówek; naprawa gniazdek i wyłączników świateł i lamp; naprawa szuflad; montaż różnych karniszy, obrazów, półek, itp.; podłączenie pralki, itp.; wymiana słuchawek i węży prysznicowych; naprawa listew przypodłogowych; zakładanie i naprawa rolet okiennych (nie dotyczy rolet metalowych lub antywłamaniowych), inne drobne czynności naprawcze i montażowe, które zostaną zaakceptowane przez pracownika podmiotu realizującego usługi naprawcze, w tym drobne prace naprawcze i porządkowe na zamieszkiwanej posesji.

Gminny program osłonowy, pozwalający na obniżenie kosztów mieszkaniowych na lata 2021–2024

Wsparcie mieszkańców, dla których ponoszenie kosztów mieszkaniowych stanowi nadmierne obciążenie ze względu na sytuację życiową lub dochodową.

Pomoc może być przyznana raz w roku, na częściowe pokrycie opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu wykorzystywanego do celów mieszkaniowych oraz nieruchomości na której się on znajduje w szczególności na: czynsz, energię, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie, podatki.

Wolontariat oraz teleopieka na rzecz seniorów realizowane m.in. poprzez przystąpienie do ministerialnego Programu Korpus Wsparcia Seniora

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada m.in. pokrycie kosztów dojazdu wolontariuszy do Seniorów oraz uzyskanie opaski bezpieczeństwa (teleopaski) wraz z systemem całodobowego monitorowania.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Objęte są nimi osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowań na grypę: seniorzy 60+, osoby objęte opieką GOPS Michałowice, renciści oraz rolnicy pobierający emerytury rolnicze.

Zniżki na transport

Seniorzy posiadający Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice mają tańsze przejazdy kolejką WKD na linii Nowa Wieś – Warszawa Salomea.  Za bilet ważny do 12 minut zapłacą  1,50 zł, natomiast do 19 minut – 2,00 zł.  

Bezpłatna pomoc prawna

Seniorzy z gminy Michałowice mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Będą one w szczególności polegać na bieżącym udzielaniu interpretacji i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. 

Konsultacje odbywają się w Dziennym Domu Seniora+, przy ul. Ceglanej 2d.

Oferta edukacyjno-kulturalna

W najbliższym czasie w gminie Michałowice odbędą się następujące spotkania dla Seniorów:

  • „SARDYNIA – WYSPA STULATKÓW” – spotkanie ze znanym podróżnikiem, vice naczelnym National Geographic Traveler, Michałem Cessanis, dotyczące zachowania długowieczności na przykładzie Sardynii, która jest w strefie „Blue Zone” czyli pięciu miejsc na świecie, gdzie ludzie żyją najzdrowiej i najdłużej;
  • „PRAWA KONSUMENTÓW – ZABEZPIECZ SIĘ PRZED FAŁSZYWYMI UMOWAMI” – spotkanie prowadzone przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie oraz
  • cykliczne warsztaty „TEATRALNIA K40, CZYLI TEATR DOJRZAŁY” – projekt skierowany do osób 60+, zrzeszający osoby kreatywne, odważne, z zacięciem aktorskim i/lub muzycznym, które regularnie przygotowują spektakle dramatyczne i muzyczne w oparciu o terapeutyczne działanie sztuki teatralnej.

Oferta sportowo-rekreacyjna

Seniorzy z gminy Michałowice mogą bezpłatnie korzystać z zajęć sportowo-rekreacyjnych:

  • „AQUA SENIOR” – zajęcia na basenie,
  • „AKTYWNY SENIOR” – ogólnorozwojowe zajęcia prowadzone na powietrzu z wykorzystaniem siłowni plenerowej;
  • „NORDIC WALKING” – spotkania Seniorów z kijami do Nordic Walking na terenie różnych zakątków gminy;
  • „BODYART” – ćwiczenia izometryczne wykonywane w różnych pozycjach z wykorzystaniem różnych technik oddechowych, mające na celu wzmocnienie mięśni oraz uczenie utrzymania równowagi. Jest to połączenie jogi, fitnessu, tańca i fizjoterapii;
  • „ZDROWY KRĘGOSŁUP” – zajęcia gimnastyczne mające na celu wzmocnienie i rozciągnięcie mięśni odpowiadających za prawidłowe usprawnienie aparatu ruchu. 

Więcej o Polityce Senioralnej gminy Michałowice na stronie: www.michalowice.pl/polityka-senioralna

MS 16/2022, 22 września 2022