Dla mieszkańcówMICHAŁOWICE

Skablowanie sieci elektroenergetycznej w Granicy i Nowej Wsi

28 marca 2022 r. odbyło się spotkanie z projektantem oraz przedstawicielem PGE w sprawie planowanej modernizacji linii SN RPZ PR-2 – kierunek KOSMEPOL 2, przebiegającej m.in. przez Nową Wieś i Granicę. 

Trwające od 7 lat prace projektowe (duży zakres dokumentacji, uzyskiwanie zgód na przejścia przez kilkadziesiąt działek i utrudnienia związane z COVID-19) – dobiegają końca. Termin ukończenia projektu zaplanowano na 30 czerwca 2022 r.

Częste awarie linii KOSMEPOL 2 generują wysokie koszty jej utrzymania, w związku z tym priorytetem dla PGE jest jak najszybsze ogłoszenie jednego przetargu na całą inwestycję i przystąpienie do jej realizacji.

Zakres całej inwestycji

Inwestycja obejmuje:

 • skablowanie 8 km sieci – od Kań w gminie Brwinów, przez drogę wojewódzką nr 719, Nowa Wieś i Granica, aż do kontenerowej stacji transformatorowej na rogu ulic Norwida i Spacerowej w Komorowie oraz
 • zdemontowane ok. 4 km linii napowietrznych SN 15 kV.

Ze względu na długość i stopień skomplikowania inwestycję podzielono na 17 etapów, co jednak nie wpłynie na tempo realizacji przedsięwzięcia – większość prac będzie prowadzona równolegle w kilku miejscach.

 • Etapy I–IV –  gmina Brwinów.
 • Etapy V–XVII – gmina Michałowice.

Zakres inwestycji w gminie Michałowice w ramach etapów V–XVII

 • Nowa Wieś – skablowanie sieci elektroenergetycznej: ul. Grodziska, WDW Helenów, ul. Polna, ul. Kamelskiego, ul. Główna, ul. Spacerowa, ul. Heleny, ul. Wandy,
 • Granica – ul. Główna, ul. Podleśna, ul. Osieckiej, ul. Mikołaja Reja, ul. Prusz­kowska, ul. Skośna,
 • Wieś Komorów: ul. Norwida do kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na wysokości ul. Spacerowej.

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji

 • Przetarg na wyło­nienie wykonawcy i podpisanie z nim umowy – początek 2023 r.
 • Zakończenie prac i oddanie inwestycji do użytku – przełom roku 2023 i 2024 .

Szacowany czas wykonania wszystkich robót to ok. 12 miesięcy, jednak przeprowadzenie ich zgodnie z ustalonym harmonogramem jest uzależnione od dostępności materiałów i możliwości zatrudnienia pracowników w zakładanym terminie.

Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy gminy Michałowice zyskają przede wszystkim:

 • dużo mniej awarii na sieci energetycznej w Nowej Wsi i Granicy,
 • mniej wycinek drzew spowodowanych kolizjami z napowietrzną siecią energetyczną,
 • poprawę estetyki otoczenia.

UG Michałowice

MS 5/2022, 7 kwietnia 2022