POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

POTRZEBA WIĘCEJ RODZIN ZASTĘPCZYCH!

W Powiecie Warszawskim Zachodnim funkcjonuje obecnie 107 rodzin zastępczych oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, jednak z roku na rok coraz więcej dzieci potrzebuje opieki, która musi być sprawowana poza naturalną rodziną, a rodzin zastępczych niestety nie przybywa.

PCPR organizuje rodzicielstwo zastępcze

W naszym powiecie zagadnieniem rodzicielstwa zastępczego zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim. Zdaniem dyrektor PCPR Barbary Gębali: rodzina zastępcza jest miejscem, w którym dzieci mogą odnaleźć spokój, przestrzeń na naukę, zabawę oraz bezpieczeństwo – tego niestety w ich domach rodzinnych często brakuje ze względu na bezradność wychowawczą lub nałogi rodziców: alkohol, narkotyki, czy przemoc. Nie ma reguły jakie dzieci potrzebują opieki – są to maluszki od swoich pierwszych dni życia, a także nastolatki kończące niebawem 18 lat. My jako organizator pieczy zastępczej na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i właściwą opiekę nad dziećmi, co związane jest ze znalezieniem dla nich stałych i odpowiedzialnych opiekunów zastępczych.

Aby zostać rodziną zastępczą należy skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze przebiega w kilku etapach, podczas których m.in.: prowadzone są z nimi specjalistyczne rozmowy, zbierana jest dokumentacja, kandydaci uczestniczą także w spotkaniach z pedagogami, psychologami oraz w trzymiesięcznych szkoleniach. Po zakończeniu szkoleń i pozytywnej kwalifikacji, kandydaci podejmują decyzję, czy chcą zostać rodziną zastępczą.

Aktualnie PCPR kończy pierwszą tegoroczną edycję szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. Jesienią planowana jest kolejna. Osoby, które chcą zostać rodzicami zastępczymi mogą uzyskać wszystkie informacje pod nr tel. 22-733-72-50.

Dotacja ministerialna dla PCPR!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim otrzymało dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021. Projekt nosi nazwę „Bezpieczne dzieci dziś – wolne od przemocy wnuki jutro”. Całkowita wartość projektu wynosi 83 600 zł, z czego 53 600 zł to środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zaś pozostałe 30 000, zł to wkład własny Powiatu Warszawskiego Zachodniego w realizację zadania. W ramach projektu będą realizowane m.in.: warsztaty umiejętności wychowawczych, „Akademia Mocy”, porady psychologiczne, superwizja dla rodzin zastępczych oraz konkurs literacko – plastyczny dla dzieci. Wszystkie działania dla uczestniczących w nich osób – mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego – są bezpłatne.

Więcej informacji na temat rodzin zastępczych na stronie www.pwz.pl

MS 10/2021, 24 czerwca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *