BRWINÓWMICHAŁOWICE

„Wiem, jak segregować”

Projekt „Działaj dla klimatu” jest realizowany w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach, a także w Nowej Wsi, Michałowicach i Komorowie. Uczniowie tych szkół mogą wziąć udział w pięciu międzyszkolnych akcjach edukacyjnych, których tematy związane są z działaniami proklimatycznymi. Pierwsza z nich „Mój ślad węglowy” zakończyła się przed wakacjami, a obecnie trwa akcja „Wiem, jak segregować”. Jej celem uświadomienie konsekwencji nadmiernej produkcji śmieci.

Konkursy na film oraz plakat o segregacji odpadów

Konkurs na film polega na przygotowaniu krótkiego (3–5 minutowego) filmu na temat prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści płynących z segregacji. Uczestnicy mogą zaproponować temat własny koniecznie dotyczący tematyki konkursu – segregacji i zagospodarowania odpadów, recyklingu lub wybrać jedną z propozycji m.in. „Ekosztuczki w ogrodzie – kompostujesz zyskujesz”.

Uczestnikami konkursu na film mogą być wyłącznie uczniowie i uczennice liceów w Brwinowie i Komorowie, a także ich rówieśnicy (uczniowie klas 9-10) ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii.

Aby wziąć udział w konkursie, do 30 listopada br. należy dostarczyć wypełnione dokumenty, a do 30 grudnia br. – pracę konkursową (film).

konkurs na plakat jest przeznaczony dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych biorących udział w projekcie oraz ich rówieśników ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii. Zainteresowani udziałem mają za zadanie wykonanie plakatu na temat segregowania odpadów, który będzie zawierał czytelne informacje na temat poszczególnych frakcji odpadów. Aby wziąć udział w konkursie, do 30 listopada br. należy dostarczyć wypełnione dokumenty, a do 16 grudnia br. – gotowe dzieło.

Każdy uczestnik konkursu na film i plakat może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę m.in. zgodność pracy z tematem, wartość merytoryczna, a także oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematyki konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 31 stycznia 2023 r., a najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi upominkami.

Regulamin konkursu i załączniki [pdf do pobrania na stronie https://www.brwinow.pl/6799-wiem-jak-segregowac-konkursy-na-film-oraz-plakat-o-segregacji-odpadow.html]

Recykling i teatr

Od października br. uczniowie szkół z terenu gminy Brwinów i Michałowice mogą wziąć udział w międzyszkolnym spektaklu ekologicznym „Eko-Teatr” oraz w konkursie na wykonanie pracy z odpadów przeznaczonych do recyklingu m.in. plastikowych butelek, puszek, kartonów czy plastikowych zakrętek. Może to być zabawka, biżuteria, pomoc dydaktyczna.

Uczestnikami konkursu na wykonanie przedmiotu z odpadów mogą być wyłącznie dzieci z klas „0” uczęszczające do szkół podstawowych w gminie Brwinów i Michałowice. Termin nadsyłania prac mija 20 grudnia br.

Międzyszkolny przegląd teatralny jest adresowany do uczniów klas I–III z terenu gminy Brwinów i Michałowice. Grupy teatralne utworzone w każdej ze szkół biorącej udział w projekcie „Działaj dla klimatu” mają za zadanie przygotować spektakl ekologiczny na jeden z wybranych tematów. „Przygody elektrośmieci”, „Czysta planeta”, „Skarb ogrodnika”, „Papier – jego drugie życie” to tylko niektóre z tematów przedstawień, które mogą podnieść świadomość dotyczącą segregacji odpadów i recyklingu. Zgłoszenia chętnych do grupy teatralnej w każdej ze szkół są przyjmowane do 20 grudnia br.

Regulamin konkursu i załączniki [pdf do pobrania na stronie https://www.brwinow.pl/6798-wiem-jak-segregowac-recykling-i-teatr.html]

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

UG Brwinów

MS 19/2022, 10 listopada 2022