BRWINÓW

Ekonomiczny Sukces Kadencji 2018–2023

Brwinów został wyróżniony piątym miejscem w rankingu Sukces Ekonomiczny Kadencji 2018–2023 w kategorii Małe Miasta.

Pismo samorządowe „Wspólnota” oceniło kondycję miast i gmin w Polsce, publikując kolejny z licznych i zróżnicowanych rankingów.

Aby ranking był miarodajny, sporządzono go w kategoriach:

■ Miasta wojewódzkie,

■ Miasta na prawach powiatu,

■ Miasta powiatowe,

■ Pozostałe miasta,

■ Gminy wiejskie.

Pod uwagę brano następujące kryteria:

■ Zmiana odsetka zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2017–2022,

■ Nowo zarejestrowane prywatne podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2018–2022,

■ Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze działające w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2018–2022,

■ Zmiana wysokości dochodów z CIT przeliczonych na mieszkańca w latach 2017–2022,

■ Zmiana wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prywatnych w latach 2017–2022 w przeliczeniu na mieszkańca.

Dane, na podstawie których komisja ustaliła miejsce w rankingu dla Brwinowa, pochodzą przede wszystkim z Głównego Urzędu Statystycznego i corocznych sprawozdań finansowych.

Ranking Ekonomiczny Sukces Kadencji 2018–2023, wraz z rankingami Finansowy Sukces Kadencji 2018–2023, Infrastrukturalny Sukces Kadencji 2018–2023, Społeczny Sukces Kadencji 2018–2023, składają się na ranking globalny Sukces Kadencji 2018–2023.

Publikacja ogólnopolskich rankingów daje materiał do refleksji na temat działań podejmowanych przez gminę.

„Wspólnota” jest specjalistycznym czasopismem o tematyce samorządowej i publikuje swoje zestawienia od wielu lat, opierając punktację rankingową przede wszystkim na danych statystycznych.

UG Brwinów

MS 08/2023, 26 października 2023