BŁONIE

Remonty dróg w Passie

19 października 2023 r. burmistrz Zenon Reszka podpisał umowę na remont drogi gminnej ul. Passowska DG410108W, na odcinku od DW 579 w m. Błonie do DG 410107W w m. Pass.

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez remont nawierzchni jezdni, ścieku przykrawężnikowego i dwóch istniejących przepustów drogowych.

W zakres przebudowy wchodzi:

  • remont nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m i długości 1 833,00 mb;
  • wymiana podbudowy pod istniejącym ściekiem korytkowym i jego regulacja;
  • wymiana dwóch istniejących przepustów drogowych;
  • wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni.

Remont drogi gminnej nr 410108W – ul. Passowskiej – na odcinkach:

1) w m. Błonie (odcinek I – od DW 579 ul. Modlińska do granicy miasta Błonie, o długości 0,878 km), 

2) w m. Pass (odcinek II – od granicy miasta Błonie do DG 410107W w m. Pass, o długości 0,955 km).

Zadanie to zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 (remonty) – pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 450 322,46 zł .

Zakończenie prac przewidziane jest na początek maja 2024 roku.

Wykonawcą jest firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz Milanówek.

Wartość inwestycji to: 2 078 700,00 zł brutto.

UM Błonie

MS 08/2023, 26 października 2023