MICHAŁOWICE

Weź udział w II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice – zdecyduj na co wydamy 0,5 mln zł!

Już od 4 maja 2022 r. można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice (BO). Zachęcamy Państwa do przesyłania pomysłów i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostaną wydane środki tego budżetu.

Projekty są przyjmowane od 4 do 30 maja 2022 roku 

Kto może zgłaszać projekty?

■ Prawo zgłaszania projektów do BO przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy Michałowice.

■ Każdy mieszkaniec może zgłosić lub poprzeć dowolną liczbę projektów.  

■ Projekt może być zgłoszony przez jedną lub więcej osób.

■ Zgłoszenia projektu w imieniu osoby małoletniej dokonuje jej rodzic lub opiekun prawny.

O projekcie

■ Maksymalna wartość projektu może wynieść 175 tys. zł.  

■ Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie gminy, na  nieruchomościach, do których gmina ma tytuł prawny. 

■ Zgłoszony projekt wymaga poparcia 15 mieszkańców gminy Michałowice.

■ Projekt musi być zrealizowany  w całości w trakcie 1 roku budżetowego (projekt i wykonanie).

■ Projekt musi być ogólnodostępny.

Pula środków II edycji  BO  wyniesie 500 tys. zł.  Wybrane przez mieszkańców projekty będą realizowane w 2023 roku.

Wszystkie informacje dotyczące BO, jak poprawnie przygotować projekt, cennik, w oparciu o który łatwiej jest wycenić wartość projektu, a także  mapy z nieruchomościami, które są własnością gminy lub znajdują się w jej władaniu oraz przykłady ubiegłorocznych pomysłów mieszkańców dostępne są na stronie dedykowanej BO
https://www.michalowice.pl/budzetobywatelski

Zgłoszenia w wersji elektronicznej były możliwe już od pierwszego dnia przyjmowania projektów, tj. od 4 maja. Wersję drukowaną można pobrać na stronie BO. 

UG Michałowice

MS 8/2022, 26 maja 2022