URSUS

Studencka uroczystość w Ursusie

Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie rozpoczęło kolejny rok akademicki 2022/2023,

Uroczystość jak zawsze odbyła się w sali kinowej Ośrodka Kultury „Arsus”. Chór Viva Musica pod dyrekcją Aliny Małachowskiej pięknie odśpiewał hymn inaugurujący rozpoczęcie roku akademickiego – Gaudeamus Igitur. Dołączyli studenci i goście, wśród których byli: Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, poseł na Sejm RP Michał Szczerba, prof. Kazimierz Stępień, Dyrektor OK „Arsus” Bogusław Łopuszyński, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie Agnieszka Proszowska i jej zastępczyni Lidia Romanowska, kierownik DK „Kolorowa” Elżbieta Zdanowska-Cozac, przedstawiciele filii Muzeum Harcerstwa w Ursusie – hm Hanna Murawska – kierownik i phm. Andrzej Pokrzywa, przedstawiciele – Klubu Seniora Ursus z DK „Kolorowa”, Klubu Seniora „Promyk” z siedzibąw „Acherówce”, Klubu Seniora „Wesoła Chata” z DK „Miś”, Członkowie Zarządu TUTW i Komisji Rewizyjnej.

Przed rzeszą studentek i studentów oraz gośćmi pierwsza wystąpiła Prezes TUTW Grażyna Elsner-Mielniczek. Rozpoczęła od wspomnienia członków uniwersytetu, którzy w ostatnim okresie odeszli do lepszego świata. Wszyscy obecni powstali i uczcili ich pamięć minutą ciszy. W wyniku zachorowania na COVID-19 w październiku 2020 r. zmarła wieloletnia prezes TUTW Lucyna Wasilewska.

Małgorzata Kidawa-Błońska pamięta o Uniwersytecie

Prezes odczytała list od mieszkającej od urodzenia w Ursusie – Gołąbkach wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która zapowiadała swoją obecność na uroczystości, ale przeszkodziły jej inne zajęcia. Warto wiedzieć, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922–1926 Stanisław Wojciechowski, którego imię nosi ursuski UTW był pradziadkiem pani marszałek.

Po informacjach dla członków UTW o najbliższych planach, zajęciach, wykładach, wycieczkach, a także o tym, że wszystko, co jest oferowane, poza elektoratami – jest za darmo – prezes Elsner-Mielniczek oddała mikrofon ważnym gościom.

Burmistrzowie mają chęci, ale budżet coraz szczuplejszy

Zastępca burmistrza dzielnicy Wiesław Krzemień zdradził, że słuchając kilkanaście minut wcześniej studenckiego hymnu powrócił wspomnieniami do 1976 roku, kiedy rozpoczynał swoje studia. Życzył, żeby słuchacze jak najwięcej skorzystali z zajęć, złożył życzenia wszystkim seniorom, a więc i sobie – dodał. Zaznaczył, że teraz wszystkich czeka trudny czas. – Nasz budżet nie jest wspaniały. Każdą złotówkę w tym roku będziemy musieli dwa razy oglądać, żeby dla wszystkich starczyło….

Wiceburmistrz Kazimierz Sternik rozpoczął optymistycznie: – Wiek to tylko cyfra. (…) Tak się złożyło, że obydwaj byliśmy w grupie założycielskiej UTW 19 lat temu. To pokazuje, że w naszej dzielnicy myślimy i dbamy o mieszkańców, bo taka instytucja jak UTW umożliwia seniorom aktywne spędzanie czasu w jesieni życia. (…) My możemy działać w ramach środków, które posiadamy. Samorząd ma teraz dwa razy trudniej. Złotówkę 4 razy musi oglądać. Naprawdę – tych pieniążków jest mało w stosunku do potrzeb. Ja przede wszystkim życzę zdrowia, żebyście państwo mogli teraz i w najbliższych latach korzystać z tego, co będziemy wam mogli zaofiarować.

Poseł Michał Szczerba złożył seniorom życzenia i powiedział m.in.: – Przygotowujemy się do wielkiego jubileuszu XX-lecia TUTW w Ursusie, w którym chciałbym uczestniczyć. Te obchody będą godne i mam nadzieję ze swojej strony jakąś cząstkę Państwu zaoferować. Uzgodnimy jaką. Dziękuję panom Burmistrzom za wspieranie przez samorząd dzielnicy Państwa działalności. 1 października to Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony przez ONZ. 30 września Rada Warszawy ustanowiła Dniem Warszawskich Seniorów. Jesteśmy w przededniu poważnych prac sejmowych związanych z Radami Seniorów. Chcielibyśmy te Rady wzmocnić, żeby przepisy, przygotowane w 2013 roku, dały radom seniorów większe kompetencje, ale również zagwarantowane środki finansowe, i żeby do zadań własnych gminy wpisać politykę senioralną. Mamy ustawę o osobach starszych, której jestem współautorem, w której wpisane jest, że senior w Polsce ma minimum 60 lat. Wracamy do aktywności senioralnych po 2 latach. Dzień warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na terenie wyścigów konnych musieliśmy przesunąć na wiosnę 2023 r. W przyszłym tygodniu będziemy otwierać z Prezydentem Warszawy nowy Dom Kultury na Gocławiu. Tam seniorzy z Pragi Południe zostali zaproszeni do konsultacji, jak ten nowy dom ma wyglądać, jakie sale im są potrzebne i jak wyposażone.

Dyrektor biblioteki Agnieszka Proszowska stwierdziła, że przecież studenci bez biblioteki nie mogą żyć. Poinformowała o reorganizacji głównej siedziby przy ul. Plutonu Torpedy i obiecała zaprosić słuchaczy uniwersytetu do nowej siedziby czytelni przy ul. Kolorowej 17 w listopadzie. Przypomniała też I Spartakiadę Seniorów, która udała się wspaniale, a Biblioteka była współorganizatorem, i wyraziła nadzieję, że kolejna będzie równie udana.

Dyrektor Łopuszyński mówił, że: – Nadzieję trzeba mieć zawsze i problem, jaki mamy odnośnie do budynku jakoś uda się rozwiązać. Dziękuję za ubiegły rok współpracy, który był znakomity. Mamy wielki Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, w który wpisują się dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. My też jesteśmy otwarci na wszystko i – pani prezes – proszę nas wykorzystywać!

(Od redakcji: Budynek OK „Arsus” posiada jedyną w dzielnicy salę widowiskową (498 miejsc), która może pomieścić m.in. liczącą ok. 340 osób społeczność TUTW. Budynek jest własnością dewelopera Antiga Sp. z o.o. Aktualny aneks umowy najmu obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. Czy będzie kolejny i na jak długo? To zapewne miał na myśli dyrektor, mówiąc o problemie odnoszącym się do budynku).

Pierwszy wykład

Po wystąpieniach zaproszonych gości bardzo interesujący wykład pt. „Dzieje Wszechświata” wygłosił profesor dr hab. nauk fizycznych, astrofizyk Kazimierz Stępień.

Odpowiedzi na pytania

Po zakończeniu uroczystości zapytałem posła Szczerbę co powoduje, że od wielu lat bywa w Ursusie na ważnych wydarzeniach?

– Służbowo, ale i z sympatii. Już 15 lat współpracuję z warszawskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku. TUTW w Ursusie jest mi szczególnie bliski, współuczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach. Uniwersytet brał udział w wydarzeniach o charakterze krajowym, których byłem współinicjatorem, m.in. w dwóch kongresach UTW i w obywatelskim parlamencie seniorów. Pani Lucyna Wasilewska była delegatką I Parlamentu w 2015 r. W Sejmie od 2012 r. funkcjonuje Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który zainicjował wiele zmian, m.in. nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, dzięki której mogą być powoływane gminne i dzielnicowe Rady Seniorów. Chcemy zwiększyć kompetencje i zagwarantować finanse dla rad seniorów. Jednym z osiągnięć Zespołu Parlamentarnego było wprowadzenie do komisji stałych sejmu Komisji Polityki Senioralnej, której miałem zaszczyt być pierwszym przewodniczącym.

W związku z tą informacją dopytałem burmistrza Krzemienia, co sądzi o potrzebie istnienia w Ursusie Rady Seniorów?

– Rada Seniorów jest bardzo potrzebna. My mamy komplet – radę dzielnicy, radę seniorów i radę młodzieżową. Dzięki temu dociera do nas kompleksowa informacja na temat, co trzeba w dzielnicy jeszcze zrobić. To jest kopalnia pomysłów dla Zarządu, co trzeba zrobić, żeby mieszkańcom żyło się lepiej”.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 18/2022, 20 października 2022