SOLIDARNI Z UKRAINĄURSUS

Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie wita uczniów z Ukrainy

ODDZIAŁ PRZYGOTOWAWCZY DLA MŁODZIEŻY Z UKRAINY

Trudny czas inwazji rosyjskiej na Ukrainę postawił przed społeczeństwem polskim wiele wyzwań. Jednym z priorytetów stało się zorganizowanie nauki dla młodzieży z Ukrainy. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza na poziomie szkoły ponadpodstawowej, jaką jest liceum ogólnokształcące.

Brak znajomości języka polskiego, różnice programowe między systemami oświaty Polski i Ukrainy to znaczące utrudnienia, które trzeba uwzględnić, aby nauka na tym szczeblu edukacji była dostosowana do potrzeb i możliwości młodzieży.

LVI Liceum Ogólnokształcące przygotowało się do tego zadania w sposób odpowiedzialny, stwarzając możliwie najdogodniejsze warunki nauki. Utworzono Oddział Przygotowawczy dla osób niebędących obywatelami polskimi, który daje możliwość nauki języka polskiego w większym wymiarze godzin. Realizacja przygotowanej podstawy programowej pozwala na wyrównywanie różnic i dalszą naukę, stosownie do możliwości i umiejętności uczniów.

Inauguracja w Oddziale Przygotowawczym odbyła się 14 marca 2022 r. Gośćmi spotkania inauguracyjnego, a jednocześnie Gospodarzami naszej Dzielnicy nadzorującymi oświatę byli: Zastępca Burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Pan Wiesław Krzemień oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Pani Joanna Hermanowska.

Młodzież rozpoczynająca naukę w LVI LO przybyła ze swoimi rodzicami, prawnymi opiekunami oraz przedstawicielami polskich rodzin goszczących Ich w swoich domach.

Uczniów przywitali staropolskim zwyczajem, czyli „chlebem i solą” – Zastępca Burmistrza – Pan Wiesław Krzemień, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – Pani Joanna Hermanowska, dyrektor LVI LO – Beata Żeromska, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także uczniowie pochodzenia ukraińskiego i polskiego starszych klas. Młodzież z Ukrainy otrzymała od uczniów liceum przygotowane przez nich niezbędne zestawy przyborów szkolnych. W celu ułatwienia przyjęcia nowych uczniów do szkoły, dokumenty rekrutacyjne przygotowano w wersji polskiej i ukraińskiej.

Ciepłe słowa powitania na polskiej ziemi, słowa otuchy, i życzenia dobrej edukacji skierowali do uczniów przedstawiciele władz oświatowych – Zastępca Burmistrza i Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania.

Utworzenie Oddziału Przygotowawczego to odpowiedzialny i przyjazny sposób, a także szansa dla młodzieży z Ukrainy na kontynuowanie nauki w polskim systemie edukacji.

Mamy nadzieję, że uczniowie z Ukrainy szybko nauczą się języka polskiego i udział w zajęciach szkolnych stanie się szansą na przyszłość.

Beata Żeromska

dyrektor LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie 

MS 4/2022, 24 marca 2022