OŻARÓW MAZOWIECKIPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Rusza przebudowa stacji PKP Ożarów Mazowiecki

Wraz z korektą rozkładu jazdy PKP od połowy marca 2022 roku ruszy wreszcie przebudowa stacji PKP w naszym mieście. Dlatego od miesiąca można zaobserwować budowę tymczasowego peronu od północnej strony miasta na wysokości zabytkowej rampy kolejowej, a od kilku miesięcy – budujący się budynek nowej nastawni. Natomiast od połowy marca 2022 roku nastąpi sukcesywna rozbiórka peronu oraz kładki nad torami od strony południowej miasta. Wiadomo, że największe prace związane z tą inwestycją, wartą prawie 100 mln złotych, spółka ZUE S.A. z Krakowa chce wykonać w bieżącym roku, zaś prace wykończeniowe – w 2023 roku.

Po zakończeniu przebudowy stacja PKP Ożarów Mazowiecki będzie mieć dwa perony, z których mogą odjeżdżać jednocześnie 4 pociągi. Na peronach staną wiaty, ławki oraz dynamiczna informacja pasażerska (wyświetlacze). Do peronów będzie można dojść przejściem podziemnym, zaopatrzonym również w wyświetlacze informujące o godzinie odjazdu pociągu i ewentualnych opóźnieniach. Wyjścia na perony będą posiadać również windę dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Projekt przewiduje także zainstalowanie poręczy oraz oznakowanie pionowe i poziome (nawierzchni), w tym instalację oznaczeń dotykowych (wypukłych piktogramów, wypukłych znaków alfabetu lub oznaczeń w alfabecie Braille’a).W ramach inwestycji przewidziano również miejsce na tory boczne dla pociągów aglomeracyjnych. Zostaną zainstalowane urządzenia ochrony akustycznej środowiska (ekrany), minimalizujące ponadnormatywne oddziaływania akustyczne. Po zakończeniu przebudowy stacji PKP Ożarów Mazowiecki wzrośnie przepustowość linii kolejowej, a dzięki torom bocznym dla kolei aglomeracyjnej będzie możliwe uruchomienie w przyszłości SKM (Szybkiej Kolei Miejskiej).

PKP PLK informuje, że pociągi podmiejskie podczas realizacji przebudowy stacji PKP będą kursowały. Potwierdzeniem tej informacji jest widoczna już na stronach Kolei Mazowieckich korekta rozkładu jazdy od 13 marca do 11 czerwca. Miejmy nadzieję, że inwestycja ta nie okaże się w znaczącym stopniu uciążliwa dla mieszkańców naszego miasta. O postępach prac będę się starał na bieżąco Państwa informować.

Mariusz Latek

MS 4/2022, 24 marca 2022