Porady prawne

Ulga na babcię

Mam niepełnosprawną babcię. Mieszka u mnie i ja się nią opiekuję. Babcia jest na tyle niedołężna, że trzeba specjalnie dla niej przebudować łazienkę, żeby mogła z niej korzystać. Słyszałam, że jako opiekun takiej osoby mogę to odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Czy to prawda?

Tak. Niedawno zmieniono przepisy regulujące zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Poszerzono między innymi krąg osób uprawnionych do skorzystania z tej możliwości obniżenia dochodu, jeśli mają one na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Prawo do tej ulgi mają więc podatnicy, na których utrzymaniu pozostają: ci, którzy w stosunku do podatnika albo jego małżonka należą do pierwszej grupy podatkowej, określonej w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Chodzi o małżonka, zstępnych (czyli dzieci i wnuki), wstępnych (czyli rodziców i dziadków – i ten zapis jest dla Pani kluczowy), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Dodatkowo przepis ten stosuje się także w stosunku do dziecka obcego przyjętego na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka. Zmienione przepisy są stosowane do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2023 r. – można więc z nich skorzystać robiąc roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za ten rok. W ramach ulgi rehabilitacyjnej może Pani, jako opiekunka osoby niepełnosprawnej, odliczyć między innymi wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności. W ramach tego odliczenia można więc skonsumować wydatki na remont łazienki. To znakomite odliczenie, ponieważ nie jest limitowane – można więc wydać na taki remont w zasadzie każdą kwotę i ją odliczyć, o ile oczywiście posiada się rachunki potwierdzające dokonane wydatki. Poza tym odlicza się je od dochodu podatnika co oznacza, że mogą one np. pozwolić na zejście z wyższego progu podatkowego. Zanim jednak zdecyduje się Pani na skorzystanie z tego odliczenia warto sprawdzić, czy to babcia nie powinna go zrobić w ramach swojego rocznego zeznania podatkowego. Jeśli ma wystarczające dochody, to z nich powinno być dokonywane odliczenie.

MS 2/2024, 22 lutego 2024