Porady prawne

Kto dostanie zasiłek pogrzebowy

Zmarł mój przyszywany wuj. Nie byliśmy rodziną, ale moi rodzice przyjaźnili się z nim od tak dawna, że traktowałam go jak członka rodziny. Wuj był samotny i nie ma rodziny, więc to na mnie spadły koszty jego pogrzebu. Czy mogę domagać się od ZUS wypłaty zasiłku pogrzebowego?

Tak! Wbrew powszechnemu przekonaniu zasiłek pogrzebowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) należy się nie tylko rodzinie zmarłego, ale także osobie obcej, pod warunkiem wszakże, że to ona ponosi koszty pogrzebu. Osoba ta ma 12 miesięcy liczone od śmierci zmarłego na to, żeby złożyć w ZUS dokumenty potwierdzające ten fakt. Jeśli nie wyrobi się w tym terminie, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się. Ten termin można wydłużyć do 12 miesięcy od dnia pogrzebu, ale tylko w przypadku, gdy nastąpiły niezależne przyczyny usprawiedliwiające takie opóźnienie. Wydłużenie terminu stosuje się także w przypadku późniejszego odnalezienia ciała albo identyfikacji zmarłej osoby. W takim przypadku ZUS-owi dostarcza się dokumenty potwierdzające przyczynę opóźnienia. Wysokość zasiłku pogrzebowego jest taka sama dla wszystkich i wynosi ona tyle, ile kotował pogrzeb – maksymalnie nie więcej jednak niż 4000 zł. Tyle dostanie zarówno najbliższa rodzina, jak i obca osoba pokrywająca koszty pogrzebu. Jeśli takich osób jest kilka, mogą one podzielić się zasiłkiem proporcjonalnie do poniesionych przez siebie kosztów.

MS 20/2021, 25 listopada 2021