MICHAŁOWICE

Raport z placu budowy

W gminie Michałowice trwają intensywne roboty budowlane. W Michałowicach pnie się do góry nowe energoefektywne przedszkole oraz trwa gruntowna przebudowa skateparku. Wkrótce mieszkańcy Pęcic będą mogli korzystać z nowej świetlicy, w której obecnie trwają prace wykończeniowe. Praca wre także pod ziemią – w gminie powstają nowe odcinki sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kablowane jest oświetlenie uliczne w al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Przedszkole w Michałowicach

Największą inwestycją realizowaną w gminie jest budowa energoefektywnego przedszkola w Michałowicach. Przy ul. Szkolnej powstaje dwukondygnacyjny budynek dla 175 dzieci. Na parterze zaplanowanych jest 7 sal dydaktycznych oraz pomieszczenia o funkcji gastronomicznej. Na piętrze pomieszczenia rekreacyjno-sportowe oraz administracja przedszkola, w części podziemnej – techniczne oraz magazyny kuchenne. Ponadto zostanie zagospodarowany teren wokół przedszkola m.in.: powstanie nowy plac zabaw, ogródki warzywne i altany, będą nowe nasadzenia drzew i krzewów. Prace na placu budowy rozpoczęły się w stycznia br. Do końca marca rozebrano budynek starego przedszkola oraz wykonano roboty ziemne i fundamentowe dla nowego obiektu. Na początku czerwca mocno zaawansowane były prace dotyczące izolacji części podziemnych, warstw posadzkowych, stropu oraz konstrukcji żelbetowej. Aktualnie trwają prace nad częścią nadziemną budynku, murowaniem ścian i elementów żelbetowych. Już niedługo rozpoczną się kolejne, m.in. związane z instalacjami elektryczną i sanitarną. Planowane jest, że we wrześniu 2024 roku przedszkolaki będą mogły już korzystać z nowoczesnego i przyjaznego dla nich miejsca.

Wraz z tą inwestycją powstanie miejsca spotkań dla mieszkańców. Świetlica będzie utworzona w zmodernizowanym budynków dawnego przedszkola, który nie podlegał rozbiórce. Planowane są w niej dwie sale, duża o powierzchni ok. 161 m2 oraz mniejsze o powierzchni ok 69 m2, a także sanitariaty, szatnie, pomieszczenia biurowe, gospodarcze i socjalne.

Remonty w szkołach

Wakacje to czas remontów w placówkach oświatowych. W tym roku zaplanowaliśmy modernizację kuchni i jej zaplecza w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, w szkole i przedszkolu. W obydwu obiektach będzie zmieniony układ pomieszczeń zaplecza kuchennego i kuchni, zostanie przebudowana instalacja gazowa i wykonana nowa wentylacja oraz nastąpi montaż nowej stolarki okiennej. Kuchnie i zaplecze będą na nowo wyposażone i w meble, i urządzenia technologiczne. W szkole będzie powiększone pomieszczenie stołówki. Da to możliwość rozlokowania większej liczby stołów, a tym samym obsługi większej liczby uczniów w jednym czasie. Natomiast w przedszkolu zostaną wyremontowane trzy sanitariaty.

Świetlica w Pęcicach

Mieszkańcy Pęcic, już niedługo, będą się cieszyć nową świetlicą. Prace nad jej budową rozpoczęły się w lutym 2022 r., gdy rozebrano stary obiekt. Inwestycja ta obejmuje budowę nowego budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Znajduje się w niej duża sala zajęć, zaplecze kuchenne wraz z magazynkiem, pomieszczenia techniczne oraz trzy toalety. Obecnie na placu budowy trwają prace wykończeniowe. Wewnątrz świetlicy jest już zamontowane oświetlenie, gotowe są łazienki. Trwa układanie podłóg. Świetlica wkrótce będzie wyposażana w meble. Natomiast na zewnątrz trwają prace nad elewacją oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Na dachu zamontowane są już panele fotowoltaiczne oraz system wentylacji. Ostatnim etapem będzie montaż drewnianego tarasu, dwóch zadaszonych pergoli, a także urządzenie placu zabaw, na którym zostaną wykorzystane dotychczasowe urządzenia zabawowe. Dodatkowo powstanie linarium i „fabryka piasku”. Planowane zakończenie prac przewidziane jest w sierpniu 2023 r.

Skatepark w Michałowicach

Jest to inwestycja, która z pewnością ucieszy miłośników deskorolek, rolek, hulajnóg czy BMX-ów. Już we wrześniu mieszkańcy gminy będą mogli korzystać ze skaparku, który przechodzi metamorfozę. Zakres prac obejmuje wymianę wszystkich urządzeń oraz istniejącej nawierzchni. Do końca maja zakończyliśmy roboty ziemne i wykonana została podbudowa nawierzchni. Ostatnim etapem jest wykonanie obiektów/ /przeszkód skateboardingowych, które rozpocznie się wkrótce. Skatepark w całości będzie zrealizowany w technologii betonowej, monolitycznej.

Inwestycje drogowe w gminie

Niemniej istotne dla mieszkańców są inwestycje drogowe prowadzone na terenie gminy Michałowice. W 2023 r. przeznaczyliśmy na ten cel 12,1 mln zł. Obecnie kończy się rozbudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych. Droga została przebudowana na 355 metrach, na odcinku od ulicy Dzikiej do ulicy Kamień Polny. Zakres prac obejmował odwodnienie drogi, budowę i przebudowę chodników, zjazdów indywidualnych i skrzyżowań. Zostało wykonane nowe oświetlenie oraz wybudowany kanał technologiczny.

Planowane są kolejne przedsięwzięcia drogowe, jak przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie-Wsi, opracowanie dokumentacji projektowej dla 13 ulic oraz realizacja prac związanych z zagospodarowaniem al. Jana Pawła II w Komorowie i ul. Spacerowej w Michałowicach.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Mniej widoczne, ale równie ważne dla komfortu życia mieszkańców są inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dużym projektem prowadzonym obecnie w naszej gminie jest budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która realizowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład. Budowana jest sieć wodociągowa o długości 1226 metrów w Pęcicach w ul. Sarniej i Granicy w ul. Jeżynowej, a także kanalizacji sanitarnej o długości 3277 metrów w Komorowie Wsi w ulicach: Paproci, Rumiankowej, Pod Borem, w Granicy w ul. Jeżynowej i ul. Barbary, w Pęcicach w ul. Sarniej oraz w Opaczy-Kolonii w ul. Czapli. Zakończenie robót planowane jest na początek przyszłego roku.

Ścieżki rowerowe

Rozpoczęliśmy budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Granicy. Powstaje ona na terenie Wspólnoty Gruntowej Wsi Granica, na podstawie zawartego z nią w 2016 r. porozumienia. Wzdłuż ścieżki zostaną posadzone drzewa. Będzie ona oświetlona. Obecnie wytyczany jest przebieg ścieżki i układane są krawężniki.

Sieć energetyczna i oświetlenie

W Michałowicach kończy się modernizacja linii energetycznych. W ulicach Kolejowej, Kwiatowej, Regulskiej, Wojska Polskiego, Partyzantów, Spacerowej oraz 3 Maja wymieniono wiązki przewodów nieizolowanych na izolowane, tzw. „warkocze”. Modernizacja ta zapewni mieszkańcom prąd i światło także podczas porywistych wiatrów i burz.

W Komorowie natomiast, przy al. Marii Dąbrowskiej, trwają prace związane z  budową nowej linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz monitoringu. Projekt i wzór nowych latarni został uzgodniony z konserwatorem zabytków, a ich wielkość będzie dostosowana do koron drzew, by światło padło na ulicę i chodnik. To jednak nie jedyna inwestycja w tej ulicy. Rozpoczęły się także prace skablowania przez PGE linii energetycznej, a następnie zostaną wykonywane przyłącza do domów (sfinansowane przez gminę). Dzięki temu znikną napowietrzne kable energetyczne. Gmina wykonała projekt tego skablowania, natomiast PGE uwzględniło to w swoich planach inwestycyjnych.

UG Michałowice

MS 5/2023, 29 czerwca 2023