MICHAŁOWICEOświata

I miejsce w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans”

Uczniowie szkół prowadzonych przez gminę Michałowice mają największe szanse edukacyjne w Polsce – to informacje z najnowszego rankingu magazynu „Wspólnota”.

„Ranking wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking skupia się na samorządach, które w największym stopniu odpowiadają za dobry start edukacyjny.”
Wspólnota

Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka po zwycięstwie gminy w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans” zorganizowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Fundację Naukową Evidence Institute (w kategorii gminy wiejskie), zwróciła się do mieszkańców:

Szanowni Państwo,

z dumą i satysfakcją przekazuję Państwu informację, że Gmina Michałowice zdobyła I miejsce w rankingu „MIEJSCA EDUKACYJNYCH SZANS” Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA współorganizowanego z Fundacją Naukową Evidence Institute (w kategorii Gminy Wiejskie). To duży awans, bo w zeszłym roku zajęliśmy III miejsce w kraju, a jak wiadomo najtrudniej wymienić się miejscami w ścisłej czołówce.

To oczywiste, że jestem dumna z tej nagrody, bo jest ona zasłużonym docenieniem pracy jaką samorząd wkłada w oświatę w naszej gminie. Dokładamy starań, aby dzieci miały zapewniony jak najwyższy poziom kształcenia na każdym etapie ich edukacji. Czy to ostatnie słowo, które powiedzieliśmy w kwestii edukacji? Z całą pewnością nie. Będziemy dążyć do tego, aby edukacja w gminie Michałowice zawsze była jak najlepsza. Dlatego, jako organ prowadzący, zapewniamy dyrektorom i nauczycielom dostęp do nowoczesnych technologii oraz do wymiany doświadczeń z nauczycielami z Polski, którzy osiągnęli sukces w swoich dziedzinach i stali się w nich ekspertami – praktykami. Dyrektorów i nauczycieli zachęcam do korzystania ze stwarzanych przez organ prowadzący (gminę) możliwości.

Po wakacjach 2021, we wrześniu, planujemy zorganizować gminną debatę o oświacie w formule otwartej dla wszystkich – uczniów, nauczycieli, rodziców, środowisk związanych z edukacją, stowarzyszeń itp. Podejmowane działania przede wszystkim mają służyć uczniom – i to zarówno jeśli chodzi o ich dobrostan, jak i jakość nauczania.

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice


Dyplomy trafiły w ręce dyrektorów szkół i przedszkoli w trakcie sesji Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice II kadencji. Tego dnia radni otrzymali od Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy Michałowice zaświadczenia o wyborze do MRG.

Sesja odbyła się po raz pierwszy stacjonarnie. Dotąd, od wyborów w listopadzie 2020 r., młodzi radni spotykali się tylko zdalnie.

UG Michałowice

MS 10/2021, 24 czerwca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *