MICHAŁOWICE

Zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach

18 października, w szkole podstawowej w Michałowicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zagospodarowania terenu wokół zbiorników wodnych w Michałowicach. O projekcie zachowującym naturalny charakter obszaru opowiedziała Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka wraz z przedstawicielem firmy projektowej.

Ogólnymi założeniami projektu są:

 • podkreślenie indywidualności i niepowtarzalności terenu,
 • nadanie funkcji poszczególnym częściom terenu,
 • projektowanie z poszanowaniem istniejącej fauny i flory,
 • ubogacenie istniejącej flory o nasadzenia gatunków rodzimych zgodnych z siedliskiem,
 • zastosowanie naturalnych materiałów.

Projekt zakłada usytuowanie naturalistycznej małej architektury, m.in.:

 • drewnianych ławek,
 • drewnianych koszy na śmieci,
 • altan wiklinowych z ławkami,
 • tunelu wiklinowego,
 • stołów piknikowych, a także
 • drewnianych instalacji dla dzieci (m.in. liczydło, bębny, itd) oraz wiklinowych imitujących wizerunki zwierząt.

Dodatkowo teren wzbogacą nowe gatunki drzew, krzewów i zieleni niskiej, w tym nowa łąka kwietna z dosadzonymi 40 gatunkami rodzimych bylin oraz trawnik z kwiatami wieloletnimi.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu zawartymi na stronie: www.michalowice.pl.

MS 19/2022, 10 listopada 2022