MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice z kolejnymi dofinansowaniami!

Wakacje to czas odpoczynku, jednak dla gminy Michałowice, był to doskonały okres na po­zyskanie kolejnych funduszy zewnętrznych, o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Część z nich skierowana jest do najmłodszych mieszkańców gminy, pozostałe stanowić będą wsparcie w innych dziedzinach.

Dofinansowania dla uczniów (i przyszłych uczniów)

  • Gmina Michałowice pozyskała dofinansowanie na modernizację hali pneumatycznej, tzw. balona, przy szkole w Michałowicach. Modernizacja hali ma polegać na wymianie trzech powłok pokrycia obiektu, modernizacji oświetlenia oraz wyjść ewakuacyjnych.

Projekt pn. „Modernizacja hali pneumatycznej przy ul. Szkolnej w Michałowicach” zostanie dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2023” w wysokości 235 820,00 zł, przy czym koszt całkowity inwestycji wyniesie 369 480,00 zł.

  • Kolejna dotacja, która zdecydowanie wesprze uczniów w edukacji pozyskana została na podstawie umowy partnerstwa z Województwem Mazowieckim w ramach realizacji projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Dzięki niej gmina otrzyma sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz e-podręcznikami o wartości 130 000,00 zł, które trafią do szkoły im. Jana Pawła II w Michałowicach.
  • Natomiast najmłodsi mieszkańcy gminy będą mogli cieszyć się z nowego żłobka, na który z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego oraz Krajowego Planu Odbudowy gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Maluch+ 2022–2029 w wysokości 2 035 025,05 zł. Będzie ono stanowiło blisko 36% całkowitych kosztów inwestycji. Zadanie obejmuje budowę żłobka w Granicy – utworzenie 50 miejsc opieki dla najmłodszych.

Pozostałe dofinansowania

  • „Budowa pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej” – dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł, pozyskane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” pokryje w większości koszty związane z budową pokrycia w nowo wybudowanej świetlicy w Pęcicach.
  • Gmina Michałowice otrzymała także promesę wstępną w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków / Polski Ład na zadanie „Rewitalizacja mauzoleum w Pęcicach”.

Koszt całkowity inwestycji wyniesie 141 450,00 zł, a kwota dofinansowania/pro­me­sy to 138 625,00 zł.

Prace rewitalizacyjne mają polegać na oczyszczeniu piaskowca i wymianie zniszczonych elementów, montażu nowych płyt, zabezpieczeniu elementów kamiennych, oczyszczeniu i zabezpieczeniu elementów metalowych.

  • Dzięki dotacji w wysokości 34 983,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu OSP–2023 w blisko 50% zostanie pokryty zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Nowej Wsi.
  • Z kolei w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III” Michałowice uzyskały dodatkowe środki na 2 odcinki wybudowanej już ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej. Środki te zostały przyznane gminie w ramach oszczędności w projekcie w wysokości ok. 900 000,00 zł.

UG Michałowice

MS 6/2023, 24 sierpnia 2023