Dla mieszkańcówMICHAŁOWICE

Gmina Michałowice gości ministra

„Nawet mimo braku regulacji prawnych, gmina Michałowice wyprzedza niektóre działania, związane z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizując je na swoim terenie“.

W piątek, 18 czerwca, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Paweł Wdówik, odwiedził urząd gminy Michałowice oraz budynek socjalny i Dom Seniora w Komorowie. Rozmawiał o rozwiązaniach dla osób z niepełnosprawnościami, które wdrażane są na terenie gminy, a także o programach gminnej polityki społecznej dla różnych grup mieszkańców.

Ministrowi, w trakcie spotkania, przedstawiono plany inwestycyjne gminy i stopień uwzględnienia dostosowania ich dla osób z niepełnosprawnościami. Dyrektor Gminnego Ośrodka Polityki Społecznej, Iwona Radzimirska, zaznaczyła, jak dużą wagę przypisuje się w prowadzonej polityce wsparcia potrzebom osób z niepełnosprawnością – poczynając od diagnozy konkretnych potrzeb, przez opracowanie dokumentów strategicznych, po konkretne rozwiązania i formy wsparcia. „W tym roku oddaliśmy do użytku tzw. mieszkanie wytchnieniowe, w którym realizować będziemy opiekę nad osobami z zaawansowanym stopniem niepełnosprawności. Prowadzimy także Dzienny Dom Seniora oraz wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego” – wymieniała Radzimirska.

Wójt Małgorzata Pachecka podkreśliła, że gmina stara się wdrażać takie rozwiązania, które wynikają z potrzeb mieszkańców, nawet jeżeli nie są jeszcze wymagane przez polskie prawo. Dodała także, że gmina rozważa plany budowy ośrodka opieki – także opieki całodobowej – dla osób z niepełnosprawnościami. „Nasz pomysł wpisuje się w Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, dlatego zamierzamy wystąpić do resortu o dotację na ten cel” – zaznaczyła Pachecka.

Minister Wdówik odwiedził również nowo wybudowany budynek socjalny przy ul. Sieradzkiej w Komorowie, gdzie mógł spotkać się z użytkownikami mieszkań komunalnych, a także odwiedzić tzw. mieszkanie wytchnieniowe oraz Dzienny Dom Seniora, gdzie spotkał się z podopiecznymi placówki. Rozmowy miały charakter nie tylko kurtuazyjny. Poruszono wiele istotnych spraw; mówiono o problemach i bolączkach osób starszych, które głównie związane są z dostępem do służby zdrowia i cenami leków. „Dzisiaj spotykam się z ministrem zdrowia i przekażę mu wszystko, o czym tutaj rozmawialiśmy” – obiecał Wdówik.

Minister entuzjastycznie wypowiedział się na temat działań gminy na rzecz niepełnosprawnych. „Nawet mimo braku regulacji prawnych, gmina Michałowice wyprzedza niektóre działania, związane z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizując je na swoim terenie” – zaznaczył.

Jak podkreślił radny gminy Michałowice, Maciej Polarczyk – także obecny na spotkaniu – warto utrzymywać takie kontakty, zwłaszcza, że minister Wdówik mieszka na granicy gminy Michałowice i na co dzień może doświadczać tego, co się w niej dzieje.


Paweł Wdówik – Absolwent Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW. Od 2010 r. członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 7 stycznia 2020 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

l


UG Michałowice
MS 11-12/2021, 15 lipca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *