POWIAT PRUSZKOWSKIWywiady

Przyszła kadencja powinna być kadencją drogową…

Panie Starosto, zbliża się koniec kadencji samorządowej. Nie był to czas spokojnej pracy. Najpierw, od 20 marca 2020 r. epidemia COVID-19 zdezorganizowała życie w całym kraju, a od wybuchu 24 lutego 2022 r. wojny w Ukrainie setki tysięcy uchodźców już w pierwszym tygodniu napłynęły do Polski. Trzeba było ich nakarmić, dać mieszkania i ewentualnie pracę… Dzisiaj jednak chciałbym się skupić przede wszystkim na inwestycjach. Jakimi budżetami dysponował Powiat Pruszkowski w ostatnich latach?

– W 2022 roku budżet zaplanowany był na 280 mln zł, w 2023 na 356 mln zł, natomiast, jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet – zostanie on uchwalony przez radę powiatu 19 grudnia 2023 r.

Jakie inwestycje uważa pan za niezbędne i jak w związku z tym ocenia Pan perspektywy powiatu w roku 2024?

– Bardzo potrzebną inwestycją jest budowa Liceum im. T. Kościuszki w Pruszkowie. Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13,95 mln zł oraz z Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4 mln zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to prawie 70 mln zł, a więc Powiat sfinansował blisko 75% inwestycji. We wrześniu zakończyliśmy I etap budowy oddając do użytku budynek od strony ul. Kościuszki wraz z sześcioma salami lekcyjnymi, pomieszczeniami administracyjnymi i aulą. Aula ma 250 miejsc siedzących, a nowoczesna technika pozwala przygotować i realizować różnorodne wydarzenia. Firma Strabag realizuje aktualnie II etap – budowę drugiego budynku pomiędzy pierwszym gmachem od strony ulicy Kościuszki a salą gimnastyczną. Zalane są już 3 kondygnacje, a działania konstrukcyjne przeprowadzono na poziomie 70%. W tym miejscu znajdzie się również planetarium. II etap przewiduje także wykonanie remontu sali gimnastycznej i budowę boiska szkolnego. Powstanie więc cały kompleks edukacyjno-sportowy. Zakończenie wszystkich prac jest planowane w wakacje przyszłego roku.

Jaki wpływ na tok zajęć ma trwający II etap inwestycji?

– Część zajęć odbywa się w ogrzewanych i klimatyzowanych pomieszczeniach zastępczych, przystosowanych do działań edukacyjnych na terenie liceum. Utrudnieniem jest konieczność omijania placu budowy przy poruszaniu się pomiędzy nową częścią a kontenerami. Staramy się, żeby uczniowie się nie przemieszczali, a ich nauka odbywała się cały dzień albo w nowym budynku, albo w pomieszczeniach zastępczych. Nie dotyczy to nauczycieli. Nie ma to jednak żadnego wpływu na proces kształcenia.

Kolejne inwestycje to…?

– Kolejna wielka inwestycja to budowa pływalni przy ulicy Gomulińskiego w Pruszkowie przy Szkole Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcącym(dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych). Inwestycja dostała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020 z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 10,6 mln zł, a mając szkołę mistrzostwa sportowego mogliśmy oczekiwać wsparcia rzędu 75%. Całkowity koszt pływalni to ok. 30 mln zł. Zakończenie budowy jest planowane na koniec 2023 roku. Trwają prace wykończeniowe. Będzie to basen stricte użytkowy, dostępny przede wszystkim dla uczniów, ale także dla mieszkańców. Generalnym wykonawcą jest Moris Polska.

Kiedy przygotowywaliśmy projekt budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie jeszcze przed pandemią COVID-19 i przed wojną w Ukrainie, szacowaliśmy koszty na 5,5 mln zł i dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% tamtej kwoty z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Moduł I – Utworzenie Centrum, czyli ponad 2,7 mln zł. W tej chwili kończymy realizację tego zadania z wydatkami na poziomie 10 mln zł, a więc znowu dofinansowanie wyniosło ok. 25% całkowitych kosztów. Po oddaniu naszego PCOM do użytkowania przewidzianego na koniec bieżącego roku, będziemy występować o środki finansowe z Modułu II – Funkcjonowanie Centrum – w ramach tego samego programu.

Najbardziej chwalebną inwestycją jest budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Wapiennej w Pruszkowie, ponieważ przy tej inwestycji podjęliśmy współpracę z „Fundacją Pruszyńscy”, która dofinansowuje ją w wysokości do 50% wartości kontraktu. Prócz tego otrzymaliśmy 4 mln zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Koszt tej budowy wyniesie ok. 70 mln zł.

Całkowita wartość I etapu inwestycji wyniosła około 49 mln zł – główny budynek został już oddany do użytkowania. II etap to wybudowanie gmachu szkolnego z przeznaczeniem do działań zawodowo-edukacyjnych. Tu osoby o różnym stopniu niepełnosprawności będą miały szansę na naukę wykonywania tych zadań, które w przyszłości mogą stać się dla nich źródłem zarobków. Wybudowane będą również: boisko piłkarsko-siatkarskie, obiekty infrastruktury sportowej, terenowej, a od strony ul. Wapiennej powstanie parking. Szacowany koszt II etapu wyniesie ok. 20 mln zł. Generalny Wykonawca – konsorcjum firm: PRK 7 Nieruchomości i TRAKCJA Spółka Akcyjna planuje zakończenie budowy do 31 marca 2024 r.

Nieprzewidziane wydarzenia, tj. pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz wynikająca z nich inflacja – o czym wspomniał pan w pierwszych słowach naszej rozmowy – utrudniły w znacznym stopniu realizację ważnych inwestycji w zaplanowanej przez nas pierwotnie kolejności, ale uporaliśmy się z tymi przeszkodami i już w najbliższych tygodniach i miesiącach inwestycje, tak ważne dla mieszkańców, zostaną ukończone.

Lista wymienionych przez Pana nowo powstałych obiektów wygląda naprawdę imponująco. Ale ważna jest też infrastruktura. Czy powstaną nowe drogi, a już istniejące będące w gestii Powiatu są remontowane?

– Mamy pakiet inwestycji drogowych. Zazwyczaj, co roku składając wnioski o dofinansowanie do „Polskiego Ładu” i do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – otrzymywaliśmy wsparcie, bo drogi powiatowe znajdują się w każdej gminie naszego powiatu. W 2023 r. trzy zaplanowane do realizacji inwestycje w ramach środków z „Polskiego Ładu” i RFRD, tj.: rondo w Milęcinie i ul. Św. Krzysztofa w Parzniewie w Gminie Brwinów oraz ul. Piłsudskiego w Piastowie – na łączną kwotę ok 40 mln zł – nie zostały zrealizowane z powodu braku dofinansowania. Mamy nadzieję, że dokonamy tego w przyszłym roku.

Powiat pruszkowski jako jeden z nielicznych powiatów płaci podatek „janosikowy”. Jest to opłata wyrównawcza, powodująca, że samorządy lepiej radzące sobie z realiami ekonomicznymi, wpłacają do Skarbu Państwa środki, które są następnie przekazywane tym samorządom, którym zgodnie ze wskaźnikami to wsparcie się należy. W 2023 roku była to kwota blisko 34 mln zł. Gdyby nie ten podatek, zrealizowalibyśmy inwestycje drogowe ze środków własnych. W preliminarzu na 2024 rok „janosikowe” wzrosło do 53 mln zł –  od 1 stycznia 2024 r. będziemy zatem płacić miesięcznie prawie 4,5 mln zł. Sytuacja finansowa na przyszły rok jest więc trudna.

Trwa rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W – ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ul. Działkową, drogą gminną 310313W – ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W – ul. Topolową przy basenach w Strzeniówce, gm. Nadarzyn. Zawarliśmy porozumienie z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, skąd otrzymamy 60% wartości inwestycji, tj. ponad 3,5 mln zł. Umowne zakończenie prac planowane jest w marcu 2024 r. Całkowity koszt zadania wynosi ok. 5,2 mln. zł.

Podpisaliśmy umowę na remont al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Waldemara i Henryka Kotańskiego, przebudową jezdni na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki 584 obręb Komorów Osiedle (od stacji WKD do ronda przy ul. Sanatoryjnej). Koszt zadania to ok 6,5 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w czerwcu przyszłego roku.

Zakończona została rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W – ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dofinansuje tę budowę kwotą ponad 3,8 mln zł (70% inwestycji). Całkowita wartość zadania wyniosła ok. 5,5 mln zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Poprawa bezpieczeństwa) otrzymaliśmy blisko 10 mln zł dofinansowania na wybudowanie ok. 2 km ścieżki rowerowej przy ul. Sokołowskiej w Sokołowie. Obecnie trwa procedura sprawdzania poprawności złożonych ofert.

Od wielu lat mówi się o budowie drogi i węzła „Paszkowianka”. Czy widać jakiś postęp prac?

– Paszkowianka to droga wojewódzka planowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego od wielu lat. W tej chwili pierwszy etap Paszkowianki od węzła na autostradzie w Pruszkowie do drogi 719 przy fabryce w Helenówku jest na etapie projektowania i uwzględnienia projektu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, co trwa już rok. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku, pomimo że w budżecie Samorządu Wojewódzkiego były pieniądze, nic się nie wydarzy, ponieważ nie jest zakończone projektowanie w tym etapie. Drugi etap Paszkowianki – od drogi 719 do węzła Paszków na trasie S8 – jest na etapie ustalania przez projektanta przebiegu, a więc projekt miałby szansę zaistnieć za 5 do 7 lat, biorąc pod uwagę tempo realizowania pierwszego etapu. Dla mnie jest to trochę mówienie o „żelaznym wilku”. Jeżeli od 15 lat nie udało się wybudować pierwszego odcinka, to kiedy może powstać drugi?

Jakie nowe inwestycje przewiduje Pan w roku 2024?

– Przyszła kadencja na pewno będzie kadencją drogową. Konieczna jest budowa i przebudowa dróg w powiecie pruszkowskim ze względu na wzrastającą liczbę mieszkańców i kłopoty komunikacyjne z dojazdem do Warszawy, pomimo świetnej komunikacji PKP i WKD. Korkują się też dojazdy do autostrady, szczególnie w Pruszkowie.

A teraz pytanie z zupełnie innego obszaru – z końcem października Powiat zorganizował akcję dla 15–19-latków, którzy do 10 listopada mogli zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego. Co Pan sądzi o potrzebie powstania w Powiecie takiej Rady?

– Żałuję, że tak późno zdecydowaliśmy się przystąpić do tego projektu. Trudno jest zachęcić młodzież do takiej aktywności, natomiast z mojego punktu widzenia jest to nadzieja i szansa na pozyskanie zwrotnej informacji, jak jest odbierana przez młodych nasza praca. Czy kierunek, który przyjęliśmy w tej kadencji jest właściwy, kładąc olbrzymi nacisk na inwestycje przede wszystkim w edukacji. Na budowę trzech ośrodków edukacyjnych i pływalnię wydaliśmy łącznie kwoty rzędu 300 mln złotych. Czy ma to dla nich jakieś znaczenie. A może lepiej by było, gdybyśmy wydali te pieniądze np. na centrum gier komputerowych. Oczywiście żartuję, ale nie mamy wiedzy, czego nastolatkowie oczekują od życia. Potrzebujemy młodych osób, które chciałyby się z nami taką wiedzą podzielić, a w zamian uzyskać informacje, jak działa urząd, jak funkcjonują jego struktury administracyjne. Byłby to obustronny sukces.

Czy Powiat Pruszkowski liczy się w ogólnopolskich rankingach?

– Podczas VIII Konferencji Technicznej „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”, Powiat Pruszkowski zajął 1 miejsce w plebiscycie na najlepszy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2022 rok Powiat Pruszkowski zajął wysokie, 5 miejsce wśród 314 powiatów ziemskich! Tegoroczna lokata jest podtrzymaniem kilkuletniego trendu – nasz powiat, nieprzerwanie od 2017 roku, znajduje się w pierwszej dziesiątce tego rankingu.

Sukces Powiatu Pruszkowskiego tworzą następujące komponenty: nowoczesna i efektywna inżynieria finansowa otwarta na możliwości płynące z dofinansowań zewnętrznych, dobra współpraca Zarządu i Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz kooperacja z gminami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami powiatu. Wszystkie te działania łączy jeden cel – poprawa jakości życia naszych mieszkańców. A liczba osób, które dostrzegają jak atrakcyjny i wyjątkowy jest Powiat Pruszkowski stale rośnie. W 2022 r. odnotowaliśmy najwyższy wzrost gęstości zaludnienia względem roku 2021 (o 42 osoby na 1 km2) wśród wszystkich powiatów! Jesteśmy najmniejszym, ale za to najgęściej zaludnionym powiatem w Polsce. Wzrost liczby mieszkańców cieszy i równocześnie motywuje do działania Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, który stawia sobie ambitne cele oraz wyzwania inwestycyjne i skutecznie je realizuje. Nasze gminy znajdują się wśród najlepiej ocenianych w Polsce w wielu dziedzinach. Michałowice, Pruszków, Piastów, Brwinów i Nadarzyn figurują w wielu rankingach na czołowych miejscach województwa mazowieckiego i w Polsce. Wśród najbogatszych gmin w pierwszej dwudziestce w kraju pozostają: Nadarzyn (6 miejsce) i Michałowice (18) na 2477 gmin. My jesteśmy jakby odbiciem, czy też podsumowaniem osiągnięć wszystkich naszych partnerów.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w pracy dla mieszkańców powiatu.

Rozmawiał Jacek Sulewski

MS 09/2023, 23 listopada 2023