POWIAT PRUSZKOWSKI

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1418W na odcinku od granicy powiatu warszawskiego zachodniego do ul. Piłsudskiego na terenie miasta Piastowa, powiat pruszkowski.

Inwestycja obejmuje następujące działki:

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (pas drogowy):

• obręb 01 w Piastowie, powiat pruszkowski:

działki nr ew.: 72/7, 96/5, 97/4, 72/1, 72/8, 73/4 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 73), 75/1 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 75), 78/3 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 78/2), 59/3 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 59/2), 60/1 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 60), 61/1 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 61), 89/5 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 89/4), 96/7 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 96/6), 97/14 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 97/12), 609/20 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 609).

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

• obręb 01 w Piastowie, powiat pruszkowski:

działki nr ew.: 75/2 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 75), 89/6 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 89/4), 96/8 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 96/6), 97/15 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 97/12), 609/21 (działka powstanie z podziału działki nr ew. 609), 104/2, 103, 67;

• obręb 0007 (Konotopa), powiat warszawski zachodni:

działki nr ew.: 205/2, 206/2, 206/3, 206/4, 252/2, 252/4, 254/1, 265.

Działka terenów wód płynących, wymagająca zajęcia na czas realizacji inwestycji na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176):

• obręb 01 w Piastowie, powiat pruszkowski:

działki nr ew.:1/2;

• obręb 0007 (Konotopa), powiat warszawski zachodni:

działki nr ew.: 244/2.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w godzinach pracy urzędu (poniedziałek i środa 8:00–18:00, wtorek i czwartek 8:00–16:00, piątek 8:00–14:00) w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, sala WOM, parter, stanowisko nr 8 lub 9. Uprzejmie proszę telefonicznie (22 738 14 89) poinformować osobę prowadzącą sprawę (z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym) o planowanym terminie wizyty w celu zagwarantowania możliwości zapoznania się z aktami w wybranym terminie.


MS 11-12, 29 lipca 2022