Pruszków

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Ursus w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy dróg gminnych w pasie drogi ekspresowej S2 w km od 457+250 do 457+750 i terenach przyległych stanowiących dojazd do wiaduktu nad linią kolejową nr 1 Warszawa Centralna – Katowice w km 10,790-10,920 w Piastowie i dzielnicy Ursus m.st. Warszawa.

Inwestycja obejmuje następujące działki:

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (pas drogowy):

  • obręb 2-09-06, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy:

działki nr ew.: 1/52 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 1/23), 1/46 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 1/24), 1/54 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 1/25), 1/48 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 1/27), 1/56 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 1/28), 10/6 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 10/2);

  • obręb 6, Piastów:

działki nr ew.: 77/40 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 77/2), 77/42 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 77/3), 77/43 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 77/3), 247/7 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 247/1), 248/31 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 248/3), 248/33 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 248/11), 248/35 (działka powstanie z podziału
dz. nr ew. 248/14), 248/16, 248/37 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 248/18), 248/38 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 248/18), 254/46 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 254/4), 254/48 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 254/5), 254/50 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 254/8), 254/54 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 254/11), 254/56 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 254/13), 254/43 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 254/15), 254/44 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 254/15), 254/17, 254/18, 254/52 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 254/19), 254/21, 254/58 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 254/22), 254/59 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 254/22), 255/17 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 255/2), 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/19 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 255/11), 257/1, 257/3 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 257/2), 258/1, 258/10 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 258/2), 258/12 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 258/3), 259/3 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 259/1), 266/53 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 266/3), 266/5, 266/47 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 266/33), 266/49 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 266/44), 268/28 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 268/3), 268/26 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 268/5), 268/30 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 268/6), 270/11 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 270/2).

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

  • obręb 2-09-06, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy:

działki nr ew.: 1/30, 1/31,

  • obręb 6, Piastów:

działki nr ew.: 77/41 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 77/2), 77/44 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 77/3), 77/5, 77/22, 257/4 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 257/2), 261, 263/7, 262/69, 262/73, 266/50 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 266/44), 267/7, 268/29 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 268/3), 268/27 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 268/5), 270/1, 263/2, 263/8, 247/8 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 247/1), 248/32 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 248/3), 248/34 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 248/11), 266/54 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 266/3), 256/2, 257/4 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 257/2), 266/48 (działka powstanie z podziału dz. nr ew. 266/33).

Nieruchomość położona na terenie kolejowym, wymagające zajęcia na czas realizacji inwestycji na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162):

  • obręb 6, Piastów:

działki nr ew.: 275/2, 275/10.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w godzinach pracy  urzędu (poniedziałek i środa 8:00–18:00, wtorek i czwartek 8:00–16:00,
piątek 8:00–14:00) w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, sala WOM, parter, stanowisko nr 8 lub 9.

Uprzejmie proszę o telefoniczne (22 738 14 00, nr wewnętrzny 432) poinformowanie osoby prowadzącej sprawę (z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym) o planowanym terminie wizyty w celu zagwarantowania sobie możliwości zapoznania się z aktami w wybranym terminie.