Pruszków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Przed kościołem św. Kazimierza przy ul. Kraszewskiego w Pruszkowie 17 lipca odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział: poseł na Sejm RP Zdzisław Sipiera, posłanka Dominika Chorosińska, Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch, Zastępca Prezydenta Konrad Sipiera i dziekan pruszkowski, ks. prałat Marcin Mikołajczak – proboszcz parafii św. Kazimierza.

Poseł Zdzisław Sipiera udzielił obszernych informacji o realizowanym aktualnie Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Jest to program obejmujący samorządy w całej Polsce i jest przeznaczony na odbudowę i renowację obiektów wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków. Polega na bezzwrotnym dofinansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Wnioskodawca musi posiadać tylko 2% wnioskowanej kwoty. Wnioskować o dotacje mogą samorządy, przede wszystkim gminne i powiatowe na prośbę użytkowników jednostek podległych. Są to często obiekty, w których znajdują się przedszkola, szkoły, OPS-y, domy kultury a nawet urzędy. W Otwocku w zabytkowym budynku mieści się Urząd Miasta, który też otrzymał środki na remont. Dotyczy to również kościołów, parków. Ten projekt, jak powiedział poseł Sipiera … jest bardzo istotny dla kościołów. Wnioski dotyczą różnego rodzaju remontów, np. organów czy innych zabytkowych elementów, a nawet całych świątyń. Niestety kościoły historyczne, które często są w mniejszych parafiach, nie mają na to środków. (…) Jeżeli chodzi o cały program w naszym kraju to pierwsza transza, która dzisiaj rozpoczyna swój żywot poprzez podpisanie decyzji przez Premiera wynosi 2,5 mld zł przeznaczone na 4806 wniosków, związanych z zabytkami. Jeszcze w tym roku możemy się spodziewać następnej, dodatkowej transzy w odpowiedzi na nowe wnioski. [Łącznie przyznano 3,5 mld zł – przyp.red.].

W okręgu, obejmującym powiaty: piaseczyński, pruszkowski, grodziski i otwocki, za który poseł jako polityk odpowiada, na 27 inwestycji, na które przeznaczone zostało 19,5 mln zł, 14 obiektów to są kościoły.

Pierwszy do renowacji kościół św. Kazimierza

Pierwszym, który otrzymał promesę na 882 tys. zł jest właśnie piękny, klasycystyczny, pruszkowski kościół św. Kazimierza, dla którego na wniosek proboszcza wystąpił o wsparcie prezydent Pruszkowa.

Proboszcz Mikołajczak zauważył, że ostatnio oprócz działań kulturalnych, jak np. piękne koncerty odbywające się w kościele, przekazuje również parafianom informacje prezydenta Pruszkowa o sprawach dotyczących ochrony środowiska i czystego powietrza. Powiedział również, że jest ogromnie wdzięczny Panu Posłowi i Panu Prezydentowi za przekazanie tak potrzebnych środków na remont kościoła. Remontu wymagają dwie wieże, które muszą być wzmocnione ponieważ ich stan zagraża bezpieczeństwu, a także zabytkowe witraże i drzwi.

Pamiętajmy o swoich małych ojczyznach i ich dziedzictwie

Zdzisław Sipiera, który od urodzenia mieszka w Pruszkowie, od 1994 roku był radnym miejskim, w kolejnych kadencjach mieszkańcy wybierali go na radnego powiatowego, dwukrotnie był starostą pruszkowskim. Tutaj chodził do szkoły i wiele lat pracował. Niektórzy uważają, że tak bliski związek z miastem i doskonała znajomość powiatu przekłada się na starania samorządowca, wysoko postawionego urzędnika państwowego, a obecnie posła, o poprawę standardu życia i otoczenia mieszkańców swoich rodzinnych stron.

Burmistrz pobliskiego Piastowa wystąpił o środki na renowację historycznego parowozu i miasto też będzie miało te środki zapewnione.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego wnioskować mogą tylko samorządy, poseł powiedział: – Na początku rzeczywiście przyjęto takie zasady, ale program na pewno będzie ewoluował i inni też będą mogli ubiegać się o środki z Programu. Dodał też, że będzie to program ciągły, planowany na lata.

– Kiedy w 2016 roku zostałem wojewodą mazowieckim na ten cel było przeznaczone dla całego Mazowsza 800 tys. zł.

W powiecie piaseczyńskim też są zabytki

Poseł Dominika Choromańska podzieliła się informacjami o niektórych zabytkach w powiecie piaseczyńskim, które otrzymały dofinansowanie na remonty.

– Troska o kulturę to także troska o nasze lokalne zabytki. Trzeba ratować lokalne pomniki historii. Jeżeli chodzi o powiat piaseczyński jako beneficjenta tych środków, są tam zabytki, które wymagają ogromnego wkładu środków i pracy. Są to pomniki naszej historii, które przenoszą przeszłość w teraźniejszość, a także w przyszłość. Wiadomo, że one zostaną długo po nas. (…) Takim np. pomnikiem jest kościół na Wólce w Górze Kalwarii. Chciałam też zwrócić uwagę na kościół, który pewnie jest państwu znany, ponieważ to najbardziej medialny kościół w Polsce. Kościół św. Wawrzyńca w Gliniance gm. Wiązowna to parafia księdza Mateusza z serialu telewizyjnego „Ojciec Mateusz”. Piękny, zabytkowy kościół, który również skorzystał z Programu Odbudowy Zabytków. Środki na remont dostał też neogotycki Kościół  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie z początku XX wieku.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

Konferencja prasowa posłów Sipiery i Chorosińskiej

MS 6/2023, 24 sierpnia 2023