Porady prawne

Na parkingu też obowiązują przepisy drogowe

Robiłam zakupy w dużym supermarkecie. Swoje auto zostawiłam na parkingu. Kiedy już z niego wyjeżdżałam miałam stłuczkę z innym samochodem. Jego kierowca zażądał, żebym zaczekała na patrol policji. Czy na parkingu należącym do prywatnej firmy obowiązują takie same przepisy jak na drogach publicznych?

Tak. Warto pamiętać, że zasady ruchu opisane w prawie o ruchu drogowym obowiązują nie tylko na drogach publicznych, ale także w strefach zamieszkania i w strefach ruchu. Strefa ruchu to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi (znak D-52 – strefa ruchu i znak D-53 – koniec strefy ruchu). Strefa zamieszkania zaś to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy są oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Jak widać nawet na prywatnym parkingu mogą stać znaki drogowe takie same, jak na drodze publicznej. I tak samo, jak na drodze publicznej, należy się do nich stosować. A policja ma prawo np. wymierzać w takich miejscach mandaty. Jeśli wjazd i wyjazd na parking przed prywatnym centrum handlowym został odpowiednio oznaczony, wszelkie incydenty na tym terenie w tym także stłuczki traktujemy tak samo, jakby zdarzyły się na drodze publicznej. I kierowców obowiązują tutaj takie same ograniczenia, jak na drodze publicznej, to znaczy, że mogą oni spodziewać się mandatu np. za rozmowę przez komórkę podczas jazdy czy parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych przez osoby do tego nieuprawnione. Dopiero brak oznaczenia strefy ruchu może oznaczać, że rzeczywiście mamy do czynienia z drogą wewnętrzną.

MS 4/2024, 25 kwietnia 2024