Porady prawne

Ulga rehabilitacyjna dla opiekuna

Muszę zająć się siostrą, która jest inwalidką o znacznym stopniu niepełnosprawności. W związku z tym ponoszę duże koszty związane głównie z jej rehabilitacją. Czy te wydatki mogę jakoś odliczyć od podatku dochodowego?

Tak! Nie tylko inwalidzi mają prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Przysługuje ona także podatnikom, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Mogą oni odliczać od dochodu wydatki poniesione w roku podatkowym nie tylko na cele rehabilitacyjne, ale także na rzeczy ułatwiające wykonywanie czynności życiowych przez niepełnosprawnego.

Jednak nie każdy, kto zajmuje się niepełnosprawnym ma prawo do takiego odliczenia. Przysługuje ono bowiem tym, którzy mają na utrzymaniu: małżonka, dzieci własne i przysposobione oraz przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo ojczyma, macochę, zięciów i synowe. Dodatkowe ograniczenie polega na tym, że niepełnosprawni nie mogą w roku podatkowym zarobić więcej niż dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W 2021 r. oznaczało to dochody na poziomie 15010,56 zł. Warto jednak pamiętać, że do tej kwoty nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia uzupełniającego oraz alimentów na rzecz dzieci. Nie bierze się także pod uwagę dodatkowego rocznego świadczenia wypłacanego emerytom i rencistom. Katalog tego, co może odliczyć osoba, na której utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny pokrywa się z zakresem przysługującej tym ostatnim osobom ulgi rehabilitacyjnej. W ramach Polskiego ładu dodano do niej możliwość odliczenia wydatków poniesionych na odpłatność opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. Ponieważ Polski Ład w tym zakresie stanowi, że odliczenie to może być stosowane do dochodów uzyskiwanych w 2021 r., to opiekunowie inwalidów będą mogli dokonać go niejako wstecz, czyli do wydatków poczynionych w 2021 r. Problem z odliczaniem ulgi rehabilitacyjnej polega na prawidłowym dokumentowaniu poczynionych w jej ramach odliczeń.

Jeśli jednak zadbała Pani o rachunki związane z rehabilitacją siostry i okaże się, że jej dochody nie przekraczają ustawowego minimum, to będzie Pani mogła przynajmniej niektóre wydatki pokryć odliczeniem od swojego dochodu przed opodatkowaniem.

MS 4/2022, 24 marca 2022