Porady prawne

Kiedy spłacisz cały kredy hipoteczny

Za miesiąc spłacę ostatnią ratę kredytu hipotecznego. Czy w takim przypadku hipoteka zostanie automatycznie wykreślona z mojej księgi wieczystej?

Nie, będzie Pani musiała samodzielnie zwrócić się do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie hipoteki. Ma Pani prawo jako właściciel złożyć wniosek do tego sądu o wykreślenie zapisu o kredycie hipotecznym z odpowiedniej części księgi wieczystej. Dla sądu formalnie będzie to kolejny wpis do księgi wykreślający zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki. Żeby wniosek był skuteczny trzeba do niego dołączyć dokument wystawiony przez bank, z którego wynika, że wierzytelność (czyli kredyt hipoteczny) została spłacona, przez co zabezpieczenie nie jest już do niczego potrzebne. Radzimy więc najpierw udać się do banku, postarać się o taki dokument i dopiero wtedy składać stosowny wniosek do sądu wieczystoksięgowego.

MS 4/2024, 25 kwietnia 2024