Porady prawne

Wycinka samosiejek bez zezwolenia

Wiosną chcę przeprowadzić porządki na działce odziedziczonej po rodzicach. Jest tam kilka samosiejek. Czy mogę je usunąć bez zbędnej biurokracji czy jednak muszę to zgłosić odpowiednim urzędom?

Wszystko zależy od tego jak duże są te samosiejki. Jeśli ich obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego to ich wycinka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku pnia o obwodzie 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego. Jeśli chce Pani wyciąć samosiejki innych niż wymienione wyżej gatunków obwód ich pnia na wysokości 5 cm nie może przekraczać 50 cm. W przypadku większych drzew trzeba będzie zgłosić ich wycinkę do odpowiedniego urzędu.

MS 4/2022, 24 marca 2022