MICHAŁOWICE

Inwestycje w Gminie Michałowice 2023

Rozwój naszej gminy nie byłby możliwy bez inwestycji. Dlatego, pomimo galopującej inflacji i rosnących cen energii, gazu, materiałów i usług, nie zwalniamy tempa inwestycyjnego. Planowany budżet przeznaczony w tym roku na ten cel to ponad 74 mln zł, co stanowi 32,1% całego budżetu gminy w 2023 r.


Infrastruktura drogowa

W marcu br. zakończyliśmy przebudowy ulic: Dzikiej w Pęcicach Małych, Niezapominajki w Nowej Wsi oraz ul. Kolejowej w Komorowie, która przeszła ogromną metamorfozę. Wartość tej inwestycji wyniosła 2 971 255,55 zł, z czego gmina otrzymała dofinansowanie na ten projekt z województwa mazowieckiego na kwotę 1 272 701,79 zł.

W drugiej połowie czerwca br. mieszkańcy Pęcic Małych otrzymają także do użytkowania rozbudowaną ul. Skowronków wraz z odwodnieniem. Jest to największa inwestycja drogowa w tym roku, w której zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie nowego odwodnienia, kanału technologicznego, przebudowę zjazdów, chodników i jezdni, a także przebudowę sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego, a jej koszt to 2,7 mln zł.

W Granicy, na terenie należącym do Wspólnoty Wiejskiej powstaną ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem. Ogłosiliśmy przetarg na realizację tej inwestycji, czekamy na wyłonienie wykonawcy. Ponadto planujemy wybudowanie długo oczekiwanej przez mieszkańców ścieżki rowerowej wzdłuż WKD pomiędzy Regułami a Michałowicami (od ul. Złotej Rybki do ul. Dworcowej).

Dodatkowo zaplanowaliśmy przebudowę ul. Tęczowej w Komorowie-Wsi, wykonanie zjazdów do nieruchomości w al. Jana Pawła II w Komorowie, a w ul. Spacerowej w Michałowicach rozpoczną się prace związane z budową ciągów pieszych.

Jeszcze w tym roku powstanie dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Torfowej, Zielonej (chodnik i odwodnienie), Żytniej (chodnik) w Regułach, Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka, Wąskiej w Pęcicach, Reja (od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej), Czeremchy w Granicy, Żwirki i Wigury, Topolowej (chodnik) w Michałowicach, Borowskiego w Michałowicach-Wsi, Starej Drogi w Komorowie-Wsi, budowy: drogi bocznej od ul. Sokołowskiej w Sokołowie (wzdłuż działki 207/1), drogi dojazdowej do planowanego nowego ośrodka zdrowia (pomiędzy ul. Cichą a ul. Dworcową) w Michałowicach, drogi dojazdowej do zbiorników retencyjnych w Michałowicach.

Ważne jest dla nas także bezpieczeństwo, w związku z tym, jeszcze w tym roku, wybudowana zostanie nowa linia kablowa oświetlenia ulicznego i monitoringu w al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, zmodernizowane oświetlenie w ul. Leśnej w Pęcicach Małych oraz ul. Sportowej w Komorowie wraz z odbudowaniem nawierzchni tych dróg po remontach, a także rozpoczniemy prace nad skablowaniem linii energetycznej w ul. Raszyńskiej, ul. 3 Maja i ul. Szkolnej w Michałowicach.


Sieć wodno-kanalizacyjna

Ponad 97% budynków mieszkalnych w gminie Michałowice podłączonych jest do sieci wodociągowej, a 92% do sieci kanalizacji sanitarnej. Z każdym rokiem budujemy nowe fragmenty, w tym będzie to 2348,6 mb nowej sieci wodociągowej oraz 3141,4 mb nowej sieci kanalizacyjnej.

Rozpoczęliśmy już prace związane z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w ul. Barbary w Granicy; budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jeżynowej w Granicy; budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach; budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii oraz największą inwestycją sanitacyjną w tym roku – budową kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem, Bez Nazwy (dz. 200/1) wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Komorowie-Wsi. Planowane ich zakończenie przypada na styczeń 2024 r.

Jednak to nie wszystkie przewidziane na ten rok projekty wodno-kanalizacyjne. Wybudowana zostanie także kanalizacja sanitarna w ul. Radości w Michałowicach-Wsi i w ul. Chabrowej w Opaczy-Kolonii, natomiast wodociągowa w ul. Jagodowej w Pęcicach, a przebudowana w ul. Parkowej w Pęcicach, od ronda przy ul. Zaułek do ronda przy ul. Sokołowskiej. Oprócz tego, w Pęcicach powstanie sieć wody surowej i obudowana zostanie studnia głębinowa.

Co więcej, powstanie dokumentacja projektowa na wykonanie w latach kolejnych sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Reja w Granicy (od ul. Filmowej do końca ulicy), Polnej w Komorowie-Wsi, sieci wodociągowej w ulicach: Granicznej, Torfowej, Królowej Śniegu oraz Jasia i Małgosi w Regułach, Czapli w Opaczy-Kolonii, przebudowę przepompowni ścieków w ul. Kasztanowej/ Kolejowej w Michałowicach-Wsi i kolektora tłocznego w al. Topolowej w Michałowicach i Regułach oraz uaktualnienie koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy.

Warto w tym miejscu także wspomnieć, że lada moment zakończy się modernizacja stacji uzdatniania wody w Pęcicach, którą rozpoczęliśmy w 2022 roku, a która ma za zadanie uzdatniać i dostarczać wodę pitną do miejscowości: Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las.


Obiekty oświatowe, rekreacyjne i społeczne

W 2023 r. rozpoczniemy kolejną inwestycję na miarę XXI wieku dla najmłodszych – budowę przedszkola w Michałowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego modułu kontenerowego przedszkola na świetlicę wiejską. Prace projektowe rozpoczęliśmy w 2020 roku, wówczas powstała jego koncepcja architektoniczna. To wieloletnie przedsięwzięcie zamierzamy zakończyć w 2024 roku. Wartość budowy przedszkola wyniesie 22,6 mln zł.

Przeprowadzimy remonty w gminnych placówkach oświatowych oraz opracujemy dokumentacją projektową szkoły, której powstanie planowane jest na terenie kompleksu edukacyjnego w Regułach.

Jeszcze w tym roku mieszkańcy skorzystają z kilku nowych obiektów rekreacyjnych: skatepark’u w Michałowicach, górki saneczkowej w Regułach, bulodromu przy ul. Nadarzyńskiej i miejsca do rekreacji przy skwerze Wojciecha Młynarskiego w Komorowie, a także z „małego” boiska do gry w piłkę nożną, które powstanie wraz nowym zapleczem socjalnym na terenie kompleksu sportowego w Granicy. Wdrożone zostaną też kolejne etapy zagospodarowania terenu nad zalewem na Utracie.

W 2023 r. planujemy również Budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach. Obecnie trwają postępowania przetargowe na realizację tych inwestycji. Poza tym w planach jest wykonanie projektu budowlanego na podstawie opracowywanej obecnie koncepcji architektonicznej nowoczesnego zespołu przychodni zdrowia, z odnową biologiczną/fitness i siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prace w toku na placu budowy nowej świetlicy w Pęcicach. Planowane ich zakończenie to III kwartał br.

Warto wspomnieć, że gmina Michałowice od tego roku ma w posiadaniu samochód stanowiący mobilne laboratorium do badań powietrza.


UG Michałowice

MS Nr 2/2023, 30 marca 2023