POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Rondo w Kaputach gotowe!

Zakończono prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Sochaczewskiej i Poniatowskiego, na granicy miejscowości Kaputy i Strzykuły w gm. Ożarów Mazowiecki.

W ostatnim czasie wykonano oznakowanie poziome drogi. Prace przy realizacji tej inwestycji uległy wydłużeniu, ale spowodowane to było zwiększeniem zakresu robót. Wykonano dodatkowo azyl na przejściu dla pieszych wraz z doświetleniem, zatokę autobusową z kostki granitowej oraz dwa odcinki nakładek asfaltowych – w rejonie hali sportowej i w kierunku osiedla Aspen Park.

Całkowity koszt tej inwestycji, razem z pracami dodatkowymi, wyniósł ponad 5 mln zł, jest ona finansowana przez Powiat Warszawski Zachodni (2,8 mln zł) i Gminę Ożarów Mazowiecki (2,2 mln zł). Rondo zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie.

Czy zakończą się problemy z inwestycją w Konotopie/Jawczycach?

18 sierpnia br. nastąpiło otwarcie przetargu wyłaniającego nowego wykonawcę, który dokończy budowę ronda u zbiegu ulic: Piastowskiej, Rajdowej i Piwnej, w Konotopie i Jawczycach (gm. Ożarów Maz.). Realizację tej inwestycji rozpoczęto w ubiegłym roku. Niestety, w październiku 2022 r. ogłoszono upadłość generalnego wykonawcy tego zadania. Mimo to roboty były kontynuowane. Do 9 lutego br. wykonano ok. 50% przewidzianego zakresu prac.

W kolejnych miesiącach roboty przerwano i rozpoczęły się skomplikowane procedury prawne, które miały umożliwić zakończenie tej inwestycji. W międzyczasie ZDP opracował geodezyjną inwentaryzację prac (wykonanych i nieukończonych) przygotowując się do konieczności ogłoszenia nowego przetargu. Wszystko wskazuje na to, że wreszcie galimatias prawny pomiędzy: wykonawcą, sądem, syndykiem i inwestorem dobiega końca. ZDP zdaje sobie sprawę z uciążliwości dla mieszkańców rozpoczętej i niedokończonej inwestycji, od miesięcy podejmuje wszelkie działania, aby ją jak najszybciej zakończyć. Zakres robót w tym miejscu, poza budową ronda, obejmuje także budowę: chodnika, zjazdów na posesje i kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji wynosi ok. 8,3 mln zł, finansowanie zapewniają: Powiat WZ – 75% kosztów i Gmina Ożarów Maz. – 25% kosztów. Miejmy nadzieję, że prace przy realizacji tej inwestycji ruszą w nadchodzących tygodniach.

Starostwo PWZ

MS 6/2023, 24 sierpnia 2023

Na zdjęciu: Nowe rondo w Kaputach