POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Co słychać w powiatowych szkołach?

Minęły już prawie dwa miesiące nowego roku szkolnego 2022/2023. Powiat Warszawski Zachodni prowadzi obecnie 3 placówki edukacyjne: Zespół Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza, Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie. W placówkach tych kształci się łącznie ponad tysiąc uczniów.

Największym zainteresowaniem cieszy się Zespół Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza. W tym roku szkolnym uczęszcza tam 730 uczniów. W zespole znajdują się: liceum o profilach: ratowniczym, humanistyczno-dziennikarskim i psychologiczno-społecznym, technikum o specjalnościach: logistycznej, ekonomicznej, mechatronicznej i technologii żywności, oraz oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy (na bazie liceum), w którym uczniowie poznają m.in.: język polski, polską geografię i historię, a także uczą się przedmiotów maturalnych.

Budynek ZS przeszedł w ostatnich latach gruntowny remont, wykonano termomodernizację obiektu, a teren szkolny wyposażono w boisko ze sztuczna nawierzchnią, które w chłodnych porach roku przykryte jest halą pneumatyczną.

Jak poinformował nas Dyrektor ZS nr 1 w Błoniu Jacek Cieślak placówka planuje w najbliższych miesiącach przeprowadzenie remontu hali gimnastycznej, obecnie trwają uzgodnienia projektowe. Hala będzie poddana termomodernizacji, wymieniona zostanie instalacja elektryczna, a tradycyjne lampy będą wymienione na energooszczędne. Prace rozpoczną się w nadchodzących miesiącach. Wcześniej wyremontowano już sanitariaty i zaplecze hali sportowej.

Ostatnio placówka uzyskała 6 ekranów wielocalowych, które uatrakcyjnią edukację w Zespole Szkół. Placówka korzysta bowiem z ogólnopolskiego programu rządowego „Aktywna tablica”. Uczniowie uczestniczą także w programie „Poznaj Polskę”, przed rokiem zwiedzali okolice Warszawy, a w br. poznają Łódź, jako miasto wielokulturowe.

– Nasi uczniowie czekają już na nową edycję programu Erazmus. Zespół Szkół w Błoniu posiada akredytację do tego programu na 5 lat, dzięki czemu młodzież z technikum będzie mogła uczestniczyć w praktykach zagranicznych m. in. w Grecji. Warto zauważyć, że zmieniło się także całe otoczenie zewnętrzne tej placówki, realizowany jest projekt zagospodarowania zieleni, powstaje tzw. „zielone forum” trwają również prace dotyczące aranżacji wnętrz i wystroju korytarzy – powiedział Dyrektor Jacek Cieślak.

Ciekawe projekty i nowa oferta edukacyjna powstaje w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Jak nas poinformowała Dyrektor ZS Monika Maruszak-Gozdołek do placówki uczęszcza obecnie 180 uczniów.

W skład ZS nr 1 wchodzą: technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, liceum ogólnokształcące o profilu biologiczno-chemicznym i szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie kucharz. Podstawowym celem jaki postawiła sobie nowa Pani Dyrektor to podniesienie jakości pracy szkoły w każdym obszarze jej działalności oraz nadanie spójności wszystkim szkołom wchodzącym w skład zespołu. Od wielu lat filarem tej szkoły jest technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i to nie ulegnie zmianie. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom i rynkowi pracy, planowane jest uruchomienie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych specjalizacji – doradca żywieniowy, a w liceum ogólnokształcącym o profilu biologiczno-chemicznym – specjalizacji dietetyka.

– Przygotowując się do zmian placówka podjęła kroki do nawiązania współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, której celem będzie utworzenie klasy patronackiej oraz zorganizowanie warsztatów i wykładów ze specjalistami dla naszych uczniów. Dzięki wsparciu organu prowadzącego, Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały także podjęte kroki zmierzające do utworzenia profesjonalnej i nowoczesnej pracowni laboratoryjnej przystosowanej do realizacji zajęć m. in. z chemii, biologii, dietetyki i analizy żywności. A to nie wszystkie zmiany, które czekają Zespół Szkół – mówi Dyrektor Monika Maruszak-Gozdołek.

Obecnie na terenie placówki trwają prace nad modernizacją węzłów sanitarnych oraz zmianą użytkowania niektórych pomieszczeń. Wcześniej wykonano tam modernizację instalacji elektrycznej oraz oświetlania, a także modernizację węzła cieplnego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Lesznie gromadzi 180 podopiecznych, jest to obecnie jeden z największych ośrodków szkolnictwa specjalnego na Mazowszu. Jak poinformował nas Dyrektor SOSW Krzysztof Radkowski w placówce znajdują się: przedszkole, szkoła przysposabiająca do pracy, szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia, kształcąca w zawodach: ogrodnika, kucharza i pomocnika hotelarza. Tegoroczną nowością jest pilotażowy program praktyk kierowanych dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy polegający na poznaniu specyfiki lokalnych przedsiębiorstw. Praktyki będą odbywały się m.in. w sklepach i Parku Rozrywki Julinek. Program opracowany jest dla uczniów niepełnosprawnych.

W ośrodku co roku wykonywane są różnorodne prace remontowe, infrastruktura jest stale doskonalona i dostosowywana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aktualnie trwa generalny remont (z termomodernizacją) internatu dziewcząt, prace potrwają około roku. Wcześniej wyremontowano m.in.: węzły sanitarne i cieplne, ogrodzenie łącznie z systemem dozoru i monitoringu. Ośrodek bardzo mocno włączył się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. We wcześniejszych miesiącach przebywało tu 100 gości, a później 70 – w większości kobiety z małymi dziećmi. Coraz bardziej rozwijają się kontakty Ośrodka z Japonią. Łącznikiem tych działań jest postać patrona tej placówki płk. Jerzego Strzałkowskiego uratowanego przed 100 laty wraz z blisko tysiącem polskich dzieci z terenów Rosji, objętej wówczas rewolucją. Akcji ratunkowej dokonali wówczas Japończycy i historia ta zdaje się mieć nową kartę. Tym razem Polacy pomagają potrzebującym pomocy Ukraińcom, a kontakty polsko-japońskie rozkwitają w dziedzinach kultury i historii. 4 listopada SOSW organizuje Dzień Kultury Japońskiej połączony z dniem patrona szkoły płk. Jerzego Strzałkowskiego.

Inwestowanie w oświatę to stały proces…

– Wszystkie działania modernizacyjne i remontowe w szkołach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni wykonujemy obecnie korzystając z trzech źródeł finansowania – mówi Romuald Reszka Członek Zarządu Powiatu WZ. – Są to: środki własne Powiatu w wys. ok. 4,5 mln zł, środki z programu rządowego „Polski Ład” w wys. ok. 4 mln zł i środki Unii Europejskiej w wys. ponad 1,4 mln zł. Warto dodać, że środki UE otrzymaliśmy w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego” z RPO Woj. Mazowieckego, natomiast na same remonty sieci sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim wydamy w tym roku ok. 1,2 mln zł ze środków własnych powiatu. W ramach naszych działań prowadzimy termomodernizację obiektów i wdrażamy rozwiązania energooszczędne. Inwestowanie w powiatową oświatę jest stałym procesem, ale liczy się tu standard nauczania naszej młodzieży i odpowiednie warunki pracy dla nauczycieli.

MS 18/2022, 20 października 2022

Na zdjęciu: W ZS nr 1 w Błoniu zamontowano elektroniczne tablice wielkocalowe