POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi powiatowe

Rusza modernizacja drogi Czarnów – Gawartowa Wola!

7 maja Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim zaplanował podpisanie umowy z firmą „Benevento” sp. z o.o. z Warszawy – wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W położonej w miejscowościach Czarnów – Gawartowa Wola, w gm. Leszno. Na odcinku 2,3 km planuje się tam modernizację drogi, wzmocnienie konstrukcji jezdni, odwodnienie, budowę chodnika, perony autobusowe i przejścia dla pieszych. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 3 mln 620 tys. zł.

Jak się dowiedzieliśmy w Zarządzie Dróg Powiatowych, prace nad przygotowaniem tej inwestycji trwały już od kilku lat. Prace projektowe rozpoczęto w 2017 r. Z uwagi na konieczność pozyskania gruntów na poszerzenie pasa drogowego oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń, ukończono je w 2020 r. uzyskując stosowną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji w trybie tzw. „specustawy drogowej”. Dokumentacja wykonywana była w sposób umożliwiający złożenie poprawnego wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został złożony przez Powiat WZ w ogłoszonym naborze w sierpniu 2020 r. Dziś już wiadomo, że żmudna praca poświęcona precyzyjnemu przygotowaniu tej inwestycji nie poszła na marne. 21 kwietnia br. zatwierdzona została lista zadań rekomendowanych do dofinansowania. Nasza inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów, resztę wydatków sfinansują solidarnie Powiat Warszawski Zachodni i Gmina Leszno. Planowany termin realizacji tej inwestycji to 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Rozbudowa ul. Strażackiej

29 kwietnia zawarto umowę z firmą „Planeta” S.A. z Warszawy na wykonanie rozbudowy ul. Strażackiej w Bieniewicach gm. Błonie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Błońską. Również tę inwestycję ZDP planował wykonać przy pomocy środków zewnętrznych, jednak znajduje się ona aktualnie na liście rezerwowej. Pomimo złożonego wniosku, Powiat obecnie nie otrzymał na to zadanie dofinansowania. Koszt inwestycji wyniesie ok. 2mln 713 zł i zostanie pokryty ze środków Powiatu i Gminy Błonie.

Ul. Niepokalanowska także z rondem

Kolejna z planowanych inwestycji dotyczy rozbudowy fragmentu ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie gm. Kampinos. ZDP złożył już w lutym br. wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z subwencji ogólnej budżetu państwa. W przypadku pozytywnej decyzji możemy liczyć na dofinansowanie 50% kosztów wykonania tego zadania. Wartość inwestycji oszacowano na 6,4 mln zł. Przetarg wyłaniający wykonawcę został już ogłoszony. Otwarcie ofert zaplanowano na 12 maja. Obecnie oczekujemy na decyzję w sprawie dofinansowania tej inwestycji.

Prace na ul. Spacerowej

Po okresie zimowym stopniowo ruszają prace na ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym, gm. Stare Babice. Przypomnijmy, że prace rozpoczęły się tam już w ub. roku. Niestety niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiły wykonanie niektórych robót w zaplanowanym wcześniej terminie.

W ramach prowadzonej inwestycji zmodernizowany zostanie odcinek drogi o dł. ok. 1,1 km. Wykonany będzie ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy do posesji, perony autobusowe, azyle w miejscach przejść dla pieszych i odwodnienie. W kilku fragmentach modernizowanego odcinka wymieniona zostanie całkowita konstrukcja jezdni, a na pozostałych będzie wzmocniona. Inwestycja jest obecnie realizowana, a przewidywany czas jej zakończenia określono na koniec czerwca br. Na przedmiotową inwestycję zaplanowano w budżecie powiatu w br. niespełna 3 mln zł. Zadanie to jest finansowane wspólnie z Gminą Stare Babice.

Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych?

Powiat złożył w kwietniu br. pakiet wniosków dotyczących dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. 7 wniosków dotyczy inwestycji w 7 gminach powiatu warszawskiego zachodniego. W przypadku uzyskania dofinansowania, w każdej z gmin zostaną wykonane inwestycje na istniejących przejściach, m.in.: doświetlenie przejść, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, itp.

Na zdjęciu: Prace na ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym

MS 08/2021, 27 maja 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *