POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Drogi  powiatowe

Ruszyły prace na rondzie w Podkampinosie!

Kiedy wczoraj wraz z inżynierami Zarządu Dróg Powiatowych odwiedziliśmy miejsca prac budowlanych na naszych drogach, trwały intensywne prace na rondzie w Podkampinosie. Drogowcy kładli tam właśnie ostatnią warstwę asfaltową – tzw. ścieralną na rondzie, natomiast na drogach dojazdowych do ronda położono kilka dni wcześniej, drugą warstwę asfaltową – tzw. wiążącą. Czy to znaczy, że prace drogowe w tym miejscu zostaną wkrótce ukończone? Przedstawiciele ZDP mówią, że robią wszystko, aby tak się stało. Najważniejsze jest, aby droga wkrótce stała się przejezdna i zakończyły się utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie dla mieszkańców. Jedno cześnie Zarząd Dróg Powiatowych przeprasza za opóźnienie prac, które wynikły z kłopotów finansowych firmy wyłonionej w przetargu i realizujących to zadanie. Trzymamy kciuki za szybkie zakończenie robót w tym miejscu.

Kopytów – Witki, będzie nowa nawierzchnia!

Jak już państwa informowaliśmy, ponownie ogłoszono przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Kopytów–Witki na terenie gm. Błonie, wpłynęła jedna oferta na sumę blisko 1,9 mln zł, co znacznie przekroczyło pulę środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie powiatu. Ostatnio Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego zwiększyła środki finansowe na to zadanie. Zawarto już umowę z firmą Efekt i drogowcy weszli już na plac budowy. Na odcinku ponad 1 km drogi położona zostanie nakładka bitumiczna, doświetlone będzie przejście dla pieszych, drogowcy wykonają tam także oznakowanie poziome i pionowe drogi. Prace powinny zostać ukończone w br.

Prace na rondzie w Podkampinosie (5 X 2022 r.)
Zbiornik retencyjny przy ul. Rajdowej Prace na rondzie w Podkampinosie (5 X 2022 r.)

Prace na ul. Północnej

W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy rozbudowie drogi powiatowej nr 4115W, ul. Północnej w Bramkach, na odcinku o dł. 1 km. Przypominamy, że na realizację tej inwestycji PWZ otrzymał dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 1,5 mln zł z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Woj. Mazowieckiego – z samorządu Mazowsza, a wartość całej inwestycji wynosi ok. 4,9 mln zł. Droga położona jest w pobliżu budowanego w tym miejscu hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Prace przewidują m.in.: wymianę konstrukcji jezdni na odcinku 400 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów i nakładkę asfaltową na dł. 600 m. Powstanie także odwodnienie nawierzchni w postaci rowów drogowych. Zakończenie prac planowane jest do końca br.

Zamknięta ul. Rajdowa

5 października zamknięto odcinek ulicy Rajdowej na docinku od ul. Topolowej do ul. Piastowskiej. Drogowcy przystąpili tam do frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, do chwili obecnej wykonano już zbiornik retencyjny.

Zakres robót obejmuje budowę: ronda na skrzyżowaniu, chodnika, zjazdów na posesje i kanalizacji deszczowej. Koszt tej inwestycji wynosi ok. 8,3 mln zł, finansują ją firma Panattoni (50% kosztów) oraz Powiat Warszawski Zachodni i gmina Ożarów Mazowiecki (po 25% kosztów). Prace powinny zostać zakończone w br.

PWZ

MS 18/2022, 20 października 2022