URSUS

Ambulans czekał tego dnia na honorowych krwiodawców

W czwartek, 6. października przed Urzędem Dzielnicy Ursus od godz. 9.00 do 14.00 czerwony autobus czekał na osoby, chcące oddać krew, żeby w ten sposób ratować życie innych. Załodze „krwiobusu” pomagali wolontariusze z IV klasy Technikum im. Jana Karskiego.

Od dyżurującej tego dnia lekarki, kwalifikującej potencjalnych krwiodawców na pobranie krwi, „Mocne Strony” otrzymały garść informacji. Okazało się, że z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Saskiej w Warszawie codziennie wyjeżdżają 3 ekipy, żeby w różnych punktach w Warszawie oraz w innych miejscowościach na Mazowszu oczekiwać na potencjalnych dawców krwi.

Osoba, zgłaszająca się na pobranie krwi musi być odpowiednio przygotowana. Dzień wcześniej oraz w dniu oddania krwi powinna wypić 2 litry wody, powinna być wyspana, po lekkim posiłku. Musi być zdrowa, mieć od 18 do 60 lat i ważyć powyżej 50 kg. Krwiodawcy oddający krew regularnie mogą to czynić do 65 roku życia. Przed pobraniem każdy musi wypełnić kwestionariusz, mówiący o stanie zdrowia, przebytych chorobach, nałogach. Musi upłynąć 6 miesięcy od zabiegu operacyjnego, od wykonania tatuażu. Krew nie zawsze jest od razu badana, jednak od osób oddających ją po raz pierwszy – tak. Jak powiedziała lekarka – najbardziej potrzebne są płytki krwi, nie można jednak ich pobierać w autobusach, jedynie w punktach stacjonarnych.

Dawcy

Przed godziną 13.00 krew oddało aż 30 osób, a trzy kolejne już przygotowywały sie do pobrania. W trakcie mojej wizyty krew oddawał Pan Piotr, mieszkający w Ursusie przy ul. Hennela, który jest honorowym krwiodawcą od 18 roku życia.

Każdy, kto odda krew, może liczyć na dwa dni wolnego od pracy – liczy się dzień oddania krwi oraz dzień następny. Na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni czy w szkole.

Co każdy dawca wiedzieć powinien

Krew pełna jest pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.
Jednorazowo od osoby ważącej co najmniej 50 kg lub więcej można pobrać 450 ml krwi (l jednostka). Czas pobierania 450 ml to około 5–7 minut.

A teraz kilka podstawowych zasad, do których także dzisiejsi dawcy musieli się stosować. Każdy dawca musi posługiwać się językiem polskim, przed oddaniem krwi musi przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL. Może zjeść lekki posiłek – pozbawiony produktów z dużą ilością tłuszczu. Jeśli jest palaczem – musi ograniczyć palenie papierosów. Po spożyciu alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój oddawanie krwi jest niedozwolone!

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 18/2022, 20 października 2022