OŻARÓW MAZOWIECKIWywiady

Bycie radnym zobowiązuje…

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik (JK): Spotyka­my się na finiszu VIII kadencji Samorządu. Wybory do IX kadencji zostały ustalone na dzień 7 kwietnia 2024 r. Pięć lat temu rozmawialiśmy na rozpoczęciu kadencji, dzisiaj pora na podsumowanie. Czym zajmuje się Przewodniczący Rady Miejskiej?

Andrzej Cichal (AC): Zgodnie z zapisami Statutu Gminy Przewodniczący Rady zarządza głosowania nad projektami uchwał; czuwa nad przestrzeganiem Statutu Gminy oraz powagi i porządku na sali obrad, podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji i inne dokumenty Rady, zapewnia realizację uprawnień Rady, jej komisji i radnych, a w szczególności czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu; nadaje bieg sprawom zgłaszanym do Rady, koordynuje prace komisji Rady, przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym radnych, wnioskuje do Burmistrza o wykonanie ekspertyzy lub przygotowanie opinii prawnej przez właściwych merytorycznie pracowników Urzędu, w zakresie spraw rozpatrywanych przez Radę lub komisje, bądź planowanych do wprowadzenia do porządku obrad, przyjmuje interpelacje i zapytania radnych.

A nasza ożarowska praktyka dorzuca do tych czynności również omawianie projektów wielu uchwał z Burmistrzem i Zarządem, udział w spotkaniach z mieszkańcami, dyżury radnego, udział w uroczystościach na szczeblu gminnym i wyższym, spotkania z samorządowcami różnego szczebla i wiele jeszcze innych aktywności.

JK: Czasami radni mają różne zdania i poglądy. Co Pan robi, aby wypracować jakiś system wspólnych decyzji i podejmowania uchwał?

AC: Każdy radny ma prawo do wyrażania swoich poglądów i prezentacji swoich opinii. Staram się wysłuchać każdego, kto chce być wysłuchany. Dopóki jesteśmy w stanie rozmawiać ze sobą, wtedy zazwyczaj udaje się dojść do porozumienia. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Na szczęście mam podporę w osobach dwóch wiceprzewodniczących. Często w trudnych sytuacjach siadamy we trzech i próbujemy wypracować wspólne rozwiązanie problemu, które prezentujemy na forum Rady. Dodatkowo w Radzie działają dwa kluby radnych. Daje to nam możliwość wypracowania jednolitego stanowiska w różnych trudnych i spornych sytuacjach.

JK: Czy przewodniczący jest również inicjatorem różnych projektów w gminie?

AC: Tak. Cieszy mnie, kiedy mogę zobaczyć zrealizowany projekt według mojego pomysłu, który służy mieszkańcom w każdym wieku. Mogę pochwalić się kilkoma przykładami: rewitalizacja skweru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej, a w tym budowa fontanny miejskiej i utworzenie strefy street workout, budowa dwóch skate parków przy basenie i obok strefy work pumptrack przy hali sportowo-widowiskowej w Kaputach, utworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych CIS przy Parku, ożarowskie murale – pierwszy powstał 10 lat temu na ogrodzeniu Spółdzielni mieszkaniowej Ożarów, drugi latem ubiegłego roku na północnej elewacji bloku Poznańska 290 (Janusz Kusociński), kolejny planowany jest do realizacji wiosną tego roku na południowej elewacji budynku Poznańska 165 (Kazimierz Ansgary Kamiński – współzałożyciel Ożarowskiej Huty Szkła), pilotażowy program darmowej rehabilitacji dla osób 65+ – wdrożenie w tym roku, wyposażenie placówek oświatowych w defibrylatory AED – wdrożenie w tym roku, utworzenie strefy relaksu przy rozbudowywanym placu zabaw w Ołtarzewie – realizacja w tym lub przyszłym roku.

JK: Niedawno został uchwalony budżet gminy na 2024 rok, która z inwestycji cieszy Pana najbardziej?

AC: Z racji wykonywanego zawodu jest to zakończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Umiastowie, rozpoczęcie prac przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz zakończenie budowy przedszkola w Ołtarzewie przy ul. Tęczowej.

Z punktu widzenia społecznika ważne dla mnie są nasze gminne programy społeczne, takie jak szkoła rodzenia czy szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia, kontynuacja prac projektowych ścieżek rowerowych w stronę Warszawy wzdłuż ul. Poznańskiej, zakończenie budowy budynku komunalnego w Umiastowie oraz rozpoczęcie prac koncep­cyjno-projektowych budowy Centrum Opie­kuńczo-Mieszkalnego dla osób dorosłych z nie­pełnosprawnościami.

Natomiast z punktu widzenia mieszkańca ogromnie się cieszę, że w tym roku zakończony zostanie projekt przebudowy skrzyżowania ul. Zamoyskiego, Cichej i Poznańskiej. Zostanie utworzony bezpieczny lewoskręt z ul. Zamoyskiego w ul. Poznańską w stronę Warszawy oraz wyznaczone zostaną przejścia dla pieszych przez ulicę Poznańską na wysokości ulic: Kapuckiej i Zamoyskiego. Mam nadzieję, że również w tym roku rozpoczną się prace budowlane na tym skrzyżowaniu. Jest to bardzo ważna inwestycja w kierunku poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie dróg.

JK: Jeśli sobie wyobrazić budżet idealny – nieograniczone środki finansowe – w którym kierunku skierowałby Pan rozwój gminy?

AC: Oj, gdybym miał taką moc… Na pewno zainwestowałbym w rozbudowę bazy oświatowej na poziomie szkół podstawowych, nie szczędziłbym pieniędzy na wytyczanie nowych dróg, ścieżek rowerowych i chodników, pomyślałbym o prawdziwym deptaku z ogromną ilością lokali gastronomicznych, kawiarni i punktami usługowymi. No i oczywiście błyskawicznie zatrudniłbym najlepszą pracownię architektoniczną, która zaprojektuje i wybuduje nowoczesne Centrum Kultury, w którym znalazłoby się miejsce na pracownie domu kultury, mediatekę, salę kinową, salę estradową nowoczesną bibliotekę, centrum gier i rozrywki, muzeum ziemi ożarowskiej i wiele innych aktywności.

I jeszcze jedno mi się marzy – jak najszybsze wykonanie bezpiecznych przejazdów przez tory kolejowe, które dzisiaj dzielą gminę na 2 części i ogromnie utrudniają codzienne funkcjonowanie wielu mieszkańcom.

JK: Czy trudno pogodzić pracę zawodową z pracą społeczną?

AC: Nie jest to łatwe. Na co dzień jestem nauczycielem, uczę w jednej z ożarowskich szkół. Bywają takie momenty, że muszę zwolnić się z pracy, aby uczestniczyć w ważnym spotkaniu lub uroczystości. Na szczęście nie zdarza się to zbyt często, zawsze też mogę liczyć na pomoc moich zastępców. Natomiast cały ciężar organizacyjny codziennej pracy Przewodniczącego Rady, siłą rzeczy przerzucam na godziny popołudniowe i wieczorne. Nie jest to dla mnie problemem, ponieważ wszystkie obowiązki sprawiają mi dużo satysfakcji i przyjemności. Bardzo ważne jest również wsparcie najbliższej rodziny, głównie żony, która jest dla mnie podporą.

JK: Jak przebiega współpraca z Burmistrzem i Zarządem?

AC: Bardzo ciekawe pytanie, za które dziękuję. Obaj z Burmistrzem od urodzenia jesteśmy ożarowianami, jesteśmy w podobnym wieku, wyrastaliśmy w podobnych środowiskach. Spotykaliśmy się na co dzień z wieloma problemami, które dotykały wtedy starsze i młodsze pokolenie. Doskonale czujemy klimat Ożarowa, potrafimy mówić o tym tymi samymi słowami. Dużo rozmawiamy ze sobą. Bywają też takie momenty, że mamy siebie po uszy, robimy wtedy reset i zaczynamy od nowa. Burmistrz jest typem człowieka o ścisłym umyśle, ja natomiast mam w sobie duży pierwiastek wrażliwości społecznej. I to są moim zdaniem dwa różne trybiki, które idealnie współpracują ze sobą.

Bardzo cenię sobie również możliwość współpracy z zastępcami burmistrza i panią skarbnik. Są to ludzie, którzy doskonale wiedzą co mają robić, posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie. Czasami zdarzały się nam różne trudne momenty, popełniane były różne potknięcia czy błędy, ale zawsze dzięki spokojnej i merytorycznej rozmowie znajdowaliśmy wspólne rozwiązania. Uważam, że w samorządzie powinniśmy mieć różne zdania, ale bardzo ważna jest umiejętność znalezienia wspólnego mianownika. A tym mianownikiem jesteśmy my wszyscy, mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki.

JK: Czy między pracą zawodową i społeczną ma Pan czas na swoje pasje?

AC: Bardzo lubię podróżować razem z żoną, ale niestety zaczyna nam brakować czasu, robimy to rzadziej i wybieramy krótsze wyjazdy. Na całe szczęście została mi jeszcze muzyka i film. Zdecydowanie rzadziej podchodzę do pianina, aby na nim pograć, ale za to słuchamy w domu dużo muzyki. Bardzo lubię muzykę filmową – Ennio Morricone, Vangelisa oraz klasykę Pink Floyd, Dire Straits. Wbrew wielu negatywnym opiniom bardzo lubię polskie filmy.

JK: Jakie plany na przyszłość?

AC: Przed nami zakończenie obecnej kadencji. 4 kwietnia zaplanowałem Uroczystą Sesję Rady Miejskiej, podczas której podsumujemy naszą pracę. Już teraz serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w sesji. Jak każda inna – ta również będzie transmitowana na żywo oraz będzie możliwość obejrzenia nagrania w Internecie.

A plany? Zdecydowałem o ponownym starcie w nadchodzących wyborach do samorządu Ożarowa Mazowieckiego z listy Forum Samorządowego Gmin. Cieszę się, że mogę kandydować z listy wystawionej przez obecnego Burmistrza Pawła Kanclerza. Liczę na Państwa zaufanie i poparcie w dniu głosowania. Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w naszej społeczności, ale o szczegółach będziemy rozmawiać podczas spotkań wyborczych. Z tego miejsca zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w wyborach 7 kwietnia. To bardzo ważne wybory dla naszej gminnej, ożarowskiej społeczności.

JK: Dziękuję za rozmowę.

MS 3/2024, 28 marca 2024