EkologiaOŻARÓW MAZOWIECKI

Zadbaj o swój kawałek nieba – Program „Czyste Powietrze” w gminie Ożarów Mazowiecki

Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. W naszym kraju każdego dnia z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem umiera ponad 100 osób. Takie dane przerażają, ale przede wszystkim powinny nas skłonić do podjęcia wszelkich możliwych działań na rzecz poprawy sytuacji. Chroniąc powietrze, chronimy też zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich.

Czyste powietrze to mniej przypadków nowotworów, poważnych schorzeń płuc, alergii, problemów z sercem spowodowanych jego niedokrwieniem, zaburzeń pracy wątroby i wielu innych. Myśląc o smogu, z reguły myślimy o zanieczyszczeniach powodowanych przez transport lub przemysł, ale pamiętajmy, że w dużej mierze smog „produkujemy” sami, ogrzewając domy paliwami stałymi i starymi piecami lub kotłami, popularnie zwanymi „kopciuchami”, tworząc tzw. niską emisję. Na tę „produkcję” nie tylko mamy wpływ, ale możemy, a nawet powinniśmy, zrobić wszystko, aby ją minimalizować.

Ogrzewając dom „kopciuchem” i spalając w nim odpady, trujemy przede wszystkim siebie, nasze dzieci oraz sąsiadów. Niszczymy środowisko w którym żyjemy. Trudno nie wspomnieć o stronie finansowej. Nieefektywne, stare urządzenia grzewcze sprawiają, że ogrzanie domu sporo kosztuje. Koszty ogrzewania już są wysokie i zapewne będą rosnąć. Obniżenie rachunków za nie ucieszyłoby każdego z nas. Każde działanie służące podniesieniu efektywności energetycznej budynku mieszkalnego łączy w sobie te wszystkie aspekty. Wpływa pozytywnie na środowisko, zdrowie i domowy budżet.

Takie działania promuje i dofinansowuje program „Czyste Powietrze” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza, tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program jest skierowany do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych i obejmuje dwie grupy beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 PLN,
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza 1564 PLN (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2189 PLN (w gospodarstwie jednoosobowym).

Dofinasowanie jest udzielane w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego (kredyt „Czyste Powietrze”).


Dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” obejmuje 3 podstawowe warianty przedsięwzięć.

  • Pierwszy wariant obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, jego wymianę na pompę ciepła, a także m.in. demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u., mikroinstalacji fotowoltaicznej, ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
  • Wariant drugi to również demontaż starego kotła lub pieca, wymiana go lub zakup i montaż kotłowni gazowej, nowej instalacji grzewczej lub c.w.u. (w tym kolektory słoneczne). W wariancie tym również możemy otrzymać dofinansowanie np. do zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia ścian budynku na, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
  • Trzeci wariant przedsięwzięć proekologicznych koncentruje się na ociepleniu przegród budowlanych, zakupie i montażu okien, drzwi zewnętrznych/garażowych, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wysokość maksymalnej kwoty dotacji jest uzależniona od rodzaju planowanej i przeprowadzonej inwestycji. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą uzyskać maksymalnie do 30 000 PLN, a osoby objęte podwyższonym poziomem dotacji do 37 000 PLN. Umowy o dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” można podpisywać do 31 grudnia 2027 roku. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. Składa się je korzystając z Portalu Beneficjenta lub przez serwis gov.pl.

Aby ułatwić osobom zainteresowanym dostęp do informacji o Programie oraz wspomóc ich w procesie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie, w naszej Gminie funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny.

Zapraszamy do kontaktu.


MS 20/2021, 25 listopada 2021