OŻARÓW MAZOWIECKI

Gminne inwestycje

Wykorzystując sprzyjającą aurę nie zwalniamy tempa w realizacji inwestycji gminnych.

Przebudowa ul. Partyzantów

Zakończyła się przebudowa ul. Partyzantów wOżarowie Mazowieckim. W połowie września wykonano roboty bitumiczne związane z położeniem warstwy ścieralnej ciągu pieszo-rowerowego oraz ulicy na całej jej długości. Pozwoliło to uniknąć połączenia warstw w osi jezdni, a co za tym idzie, wpłynąć na znacznie trwalsze technologicznie wykonanie. Końcowym etapem było wykonanie malowania oznakowania poziomego, dzięki czemu inwestycja może w pełni służyć  mieszkańcom. Jej realizacja czasami mogła być dla okolicznych posesji uciążliwa, ale podejmowaliśmy różne działania, aby te niedogodności skracać do minimum. Dziękujemy mieszkańcom za okazaną cierpliwość i zrozumienie.

Budowa Przedszkola przy ul. Hallera

Priorytetowo traktujemy inwestycje w budynki oświatowe. Realizacja poszczególnych etapów inwestycyjnych jest bardzo dynamiczna, aby jak najszybciej zwiększyć komfort nauki naszych najmłodszych mieszkańców. Na terenie budowy możemy już zaobserwować zarys przyszłego budynku w postaci ustawionych modułów użytkowych, do których wykonane zostały przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe i elektryczne. Wramach inwestycji, oprócz nowego budynku przedszkola, zostanie wybudowany nowy plac zabaw oraz parking, umożliwiający sprawną obsługę budynku oświatowego.

W związku z trwającymi pracami korzystanie zobecnie funkcjonującego budynku jest utrudnione, dlatego prosimy mieszkańców o odrobinę cierpliwości, bo już w krótce będziecie Państwo mogli korzystać w pełni z wybudowanego obiektu.

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (budowa budynku modułowego)

Inwestycja, składająca się w całość z 30 modułów użytkowych, została już posadowiona w miejscu dawnych kortów tenisowych. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem instalacji, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace związane z konstrukcją dachu. Równolegle przebiegają roboty obejmujące zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

Budowa oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Duchnicach

Do użytku przekazano nowo wybudowane oddziały szkolne Szkoły Podstawowej w Duchnicach przy ul. Parkietowej. Uczy się tam dziewięćdziesięcioro zerówkowiczów ze Szkoły Podstawowej wDuchnicach. Do ich dyspozycji zostały oddane pachnące nowością, kolorowe sale z tablicami multimedialnymi i zabawkami. Poza salami dla dzieci, w obiekcie znajdują się: część administracyjna, techniczna i zaplecze do wydawania obiadów. Budynek powstał w3 miesiące.

Plac zabaw przy Parku Ołtarzewskim  z automatyczną toaletą

Na terenie przy placu zbaw została zainstalowana dwustanowiskowa toaleta miejska wraz zpodłączeniem do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej. Jest ona przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całościowy koszt inwestycji to ok. 200 tys. zł.

W rejonie toalety oraz placu zabaw prowadzone są prace związane z wykonaniem parkingu wraz z drugim wyjazdem, a także chodników, które zapewnią właściwą obsługę komunikacyjną.

Planowane modernizacje dróg miejskich

W ramach jesiennych zadań inwestycyjnych planujemy wykonanie modernizacji kolejnych ulic na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Przewidziane jest wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Ogrodowej, Wietrznej, odcinku Pruszkowskiej, Królowej Marysieńki, Biedronki, Bolesława Chrobrego, Sochaczewskiej, Wąskiej i Mokrej. Łączna powierzchnia modernizowanych ulic to ponad 10 000 m2.

Jednocześnie, w ramach innego przetargu, planowana jest budowa chodników wzdłuż ul. Sochaczewskiej oraz ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. 1-go Maja, jak również wykonanie z kostki betonowej odcinka ul. Sikorskiego, będącego brakującym łącznikiem do ul. Wybickiego, a także modernizacja nawierzchni ulicy Zamkowej.

Ukończono prace modernizacyjne na ulicy Wiosennej, gdzie wybudowano nowy chodnik.

Piotr Kuśmierczyk

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

MS 17/2021, 14 października 2021