OŻARÓW MAZOWIECKI

Gminne inwestycje drogowe

Koniec roku kalendarzowego sprzyja planowaniu nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz podsumowaniu tych, które zostały wykonane. W gminnych inwestycjach drogowych zakończone zostały działania związane z modernizacją nawierzchni poszczególnych ulic oraz zaplanowano dwa przetargi, dotyczące rozbudowy skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową nr 92 ulicą Poznańską.

Na podpisanie umowy czeka postępowanie związane z rozbudową skrzyżowania ul. Poznańskiej z drogami gminnymi – ulicami Floriana i Strażacką. W ramach robót planowane jest poszerzenie dróg gminnych z wydzieleniem dodatkowych pasów oczekujących do skrętu w lewo, rozbudowa sygnalizacji świetlnej oraz przebudowa kolidujących sieci i oświetlenia ulicznego. Przebudowa skrzyżowania umożliwi zwiększenie jego przepustowości oraz skróci czas oczekiwania na włączenie się do ruchu na drogę krajową. Szacowane koszty wykonania rozbudowy to około 6 milionów złotych.

Podobną planowaną inwestycją jest rozbudowa skrzyżowania ulicy Zamoyskiego z ulicą Poznańską. Przetarg ogłoszony zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to że wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w pierwszej kolejności wykona projekt rozbudowy skrzyżowania, a po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń rozpocznie prace budowlane. W założeniu koncepcyjnym na skrzyżowaniu ulicy Zamoyskiego i ulicy Poznańskiej powstanie sygnalizacja świetlna, która pozwoli w bezpieczny sposób wyprowadzić ruch z osiedla Ołtarzew na drogę krajową. Termin przebudowy szacowany jest na rok 2025.

Zakończone zostały prace związane z modernizacją nawierzchni dróg gminnych. W ramach prowadzonych prac, nową nawierzchnię otrzymały ulice Jaśminowa w Koprkach, Przyparkowa, Wspólna Droga i Gołąbkowska w Jawczycach, Platanowa w Kręczkach, Michałowska i Źródlana w Święcicach, Łaźniewska w Orłach, Jasna w Myszczynie, Zielna w Duchnicach, Witkowskiej i Czeremchy w Szeligach oraz Lipowa i Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim. Łącznie zmodernizowane zostało ok. 4550 m ulic o powierzchni ok. 21 313,5 m2.

Przebudowa dróg gminnych w bieżącym roku objęła ulice: Kamińskiego, Szczypy i Podgrodzie. Drogi te budowane były od podstaw z podbudową, odwodnieniem, oświetleniem i chodnikami. Na pierwszej z wymienionych ulic wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni 3973 m2, chodniki i zjazdy z kostki betonowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Całość prac została wykonana za kwotę 3 368 269,82 zł. Na ulicy Szczypy wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 4356 m2 wraz z wykonaniem chodników, zjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Łączny koszt przebudowy wyniósł 2 872 869,00 zł. Na ulicy Podgrodzie również zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 2134 m2. Koszt przebudowy oszacowano na 1 279 148,34 zł.

Łukasz Czyż

Wydział Inwestycji i Remontów

MS 21-22, 15 grudnia 2022