POWIAT PRUSZKOWSKI

Uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu pruszkowskiego, grodziskiego, otwockiego i piaseczyńskiego

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie 29 listopada 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie promes dla 52. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: pruszkowskiego, grodziskiego, otwockiego i piaseczyńskiego. 

Uroczysty apel Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z czterech powiatów w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie rozpoczął się złożeniem meldunku st. bryg. Jarosławowi Piotrowskiemu – Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, a następnie wprowadzony został poczet sztandarowy oraz odegrany i odśpiewany hymn państwowy.

Zebranych gości przywitał st. bryg. Lesław Pawul – Komendant Powiatowy PSP w Pruszkowie.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Zdzisław Sipiera, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Piotrowski oraz przedstawiciele władz samorządowych. Byli wśród nich: Starosta Powiatu Pruszkowskiego Krzysztof Rymuza, Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch i zastępca Prezydenta Konrad Sipiera.

Przemówienia okolicznościowe

Zaproszeni goście podczas swoich przemówień podkreślali znaczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w szerzeniu wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym oraz ich wpływ na rozwój ochotniczych straży pożarnych, a tym samym w zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Wyrazili przekonanie, że przekazane środki finansowe pozwolą na rozwój i doposażenie MDP, stanowiących zaplecze kadrowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których funkcjonują.

Zdzisław Sipiera zaapelował do komendantów i oficerów pożarnictwa o zwrócenie szczególnej uwagi na młodych adeptów służby pożarniczej i pomoc im w nauce i wszelkich problemach. Zauważył też, że: – Bez aktywności i zaangażowania młodych ludzi nie będzie przyszłości. Dzisiejsza technika, dzisiejsze możliwości są ogromne, a to być może ich decyzje w przyszłości będą warunkowały, jak będziemy żyć w lepszym, bezpiecznym kraju.

Komendant Wojewódzki PSP J. Piotrowski powiedział, że mieszkańcy ziemi mazowieckiej są bardzo wdzięczni strażakom za to, co robią. – Jesteście dla nich codziennymi bohaterami przy niesieniu pomocy. Niejednokrotnie spotykacie się z ludzkimi łzami, które są łzami radości. Poświęcacie własny czas często kosztem rodziny. Działacie według pięknej dewizy, którą macie w sercach i na sztandarach – Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – te słowa wyznaczają społeczną i zawodową drogę polskiego strażaka. Podziękował w imieniu własnym i Komendanta Głównego Straży Pożarnej i życzył wszystkim druhom przede wszystkim zdrowia.

Szefowie Gabinetów Politycznych – MSWiA – Michał Prószyński i MON – Łukasz Kudlicki wypowiedzieli się w podobnym tonie, zaznaczając, że wszystkie władze, rząd, premier, ministrowie i samorządy dbają o strażaków. Wyrazili uznanie i podziękowania za to, że każdego dnia możemy na nich liczyć i złożyli życzenia, żeby ich służba zawsze przebiegała w sposób bezpieczny.

Jako reprezentant wszystkich obdarowanych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wystąpił Adrian Kaczkowski członek MDP z Piastowa: – W imieniu zgromadzonych tu młodzieżowych drużyn pożarniczych z powiatów pruszkowskiego, grodziskiego, otwockiego oraz piaseczyńskiego pragnę serdecznie podziękować za wyróżnienie naszej działalności. Otrzymane dofinansowanie pozwoli nam pozyskać sprzęt, umundurowanie i wyposażenie niezbędne do ćwiczeń, szkoleń i pokazów. Otrzymane wsparcie z pewnością przyczyni się do naszego rozwoju i przygotowania do „dorosłej służby” w szeregach ochotniczych straży pożarnych.

Promesy przekazali poseł Zdzisław Sipiera i starszy brygadier Jarosław Krajewski oraz szefowie gabinetów. Dziewczęta i chłopcy z MDP byli dumni, kiedy komendanci PSP i urzędnicy państwowi wysokich szczebli ściskali im dłonie i dziękowali za służbę.

Uroczystości zakończyły się zdjęciami poszczególnych drużyn z gośćmi.

Kwoty dotacji dla MDP

Jak poinformował nas 8 grudnia 2022 r. rzecznik prasowy PSP, w dniu 5 września 2022 Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. Takie dotacje przekazano po raz pierwszy. Pieniądze zostały przeznaczone na młodzieżowe drużyny pożarnicze. Przyznane kwoty wpłynęły już na konta jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki mogą być wykorzystane na zakup wyposażenia osobistego dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz sprzętu teleinformatycznego używanego w procesie szkoleniowym i ćwiczeniach.

Kwota dofinansowania dla 11 młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu pruszkowskiego (uzależniona od liczby osób w drużynie MDP) wyniosła 35 698 zł, w tym m.in, dla: OSP Piastów 4000 zł, OSP Brwinów – 3500 zł, OSP Nadarzyn – 3500 zł, OSP Nowa Wieś – 2800 zł, OSP Raszyn 3500 zł.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 21-22, 15 grudnia 2022

Duża galeria zdjęć z całego wydarzenia dostępna na mocnestrony.com.pl w zakładce FOTORELACJE

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wchodzą w skład jednostek OSP.
Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Biorą udział w turniejach wiedzy pożarniczej. Organizują działalność kulturalno-oświatową w środowisku lokalnym. Rozwijają też swoją sprawność fizyczną w ogólnych dyscyplinach sportowych i sporcie pożarniczym. Uczestniczą w ćwiczeniach i pokazach. Mogą do nich należeć dziewczęta i chłopcy do ukończenia 18 lat, za zgodą rodziców i opiekunów.