POWIAT PRUSZKOWSKI

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego – jedyna taka szkoła w powiecie pruszkowskim

Na terenie naszego powiatu świetnie funkcjonuje 6 szkół prowadzonych przez powiat pruszkowski, w tym jedna, jedyna w swoim rodzaju: Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego. Przy ulicy Wapiennej 2 w Pruszkowie, profesjonalna i zaangażowana kadra pedagogiczna zapewnia naukę, rehabilitację, rozwój i zabawę uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z autyzmem oraz w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu. Zespół Szkół tworzą: Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Szkoła Branżowa I Stopnia o kierunkach pomocnik kucharza i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Ideą i celem ZSS im. ks. Jana Twardowskiego jest maksymalizowanie potencjału rozwojowego dziecka poprzez całokształt działań: wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych. Środkiem by ten cel osiągnąć jest komunikacja z uczniem – z pomocą przychodzą tu alternatywne i wspomagające metody komunikacji (Augmentative and alternative communication). Kadra pedagogiczna szkoły wykorzystuje m.in. system prostych gestów (makaton), fotografie, symbole PCS, oraz piktogramy (PECS), aby zbudować indywidulany sposób komunikacji z dzieckiem.

Szkoła oferuje także zajęcia dodatkowe: hipoterapię i dogoterapię. Są to nowoczesne formy rehabilitacji psycho-ruchowej, mające pozytywny wpływ na m.in. regulację napięcia mięśniowego, zwiększanie poczucia własnej wartości, przy równoczesnym zmniejszaniu zaburzeń emocjonalnych, rozwijanie funkcji opiekuńczych i poznawczych i wiele, wiele innych.

Codzienna działalność szkoły to szereg najróżniejszych inicjatyw, w które angażują się zarówno uczniowie, jak i pedagodzy. Obozy harcerskie, programy edukacyjne Centrum Edukacji Obywatelskiej, zajęcia kreatywne, „Dzień zdrowej kanapki”, zdawanie egzaminów na kartę rowerową, wyprawy na wieś, Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka” – to tylko niewielka część aktywności, która pokazuje, że dla młodzieży, którą opiekują się nauczyciele z powołania, nie ma barier i rzeczy niemożliwych.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dostrzegając ogromny potencjał, który charakteryzuje Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego, ale także niewystarczające warunki lokalowe, aby ten potencjał w pełni rozwijać, podjął decyzję o budowie nowego, nowoczesnego budynku szkoły, pozbawionego barier architektonicznych.

– Projekt zakładał m.in stworzenie ośrodka dydaktyczno-terapeutycznego wraz z kuchnią, stołówką i świetlicą, oraz wybudowanie sali sportowej, nowego wielofunkcyjnego boiska, bieżni i placu zabaw. W tym momencie trwają już prace montażowe i wykończeniowe, m.in montowane są drzwi, panele na sali gimnastycznej, balustrady oraz instalowana jest wentylacja i instalacje elektryczne – mówi Agnieszka Kuźmińska, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

– Uczniowie, wychowankowie, grono pedagogiczne, rodzice i cała społeczność naszej szkoły obserwują postępy w pracach budowlanych i z niecierpliwością, a przede wszystkim ogromną radością oczekują na ich zakończenie – dodaje Agnieszka Krysińka, dyrektor ZSS.

– Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Edukacja i rehabilitacja dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną to bardzo trudny sektor. Kluczowym obiektem powiatu w tym zakresie jest Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Wapiennej w Pruszkowie. Obecna siedziba ZSS funkcjonuje od 1962 roku. Po wielu latach intensywnej eksploatacji infrastruktura budynku uległa znacznemu zużyciu, remont nie byłby zasadny, konieczna była budowa nowego obiektu. Cieszę się, że zbliżamy się do końca I etapu inwestycji, która powstaje dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pruszkowskiego i jest kolejnym krokiem do realizacji idei, aby powiat pruszkowski był samorządem bez barier – podsumowuje Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski.

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

MS 16/2022, 22 września 2022