POWIAT PRUSZKOWSKI

Medal Okolicznościowy „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego”

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dostrzega ogromną wartość pracy i zaangażowania wszystkich, którzy tworzą lokalną społeczność i kształtują pozytywny wizerunek Powiatu Pruszkowskiego. Z chęci docenienia i potrzeby uhonorowania tych, którzy wpływają na rozwój naszego powiatu podjęto inicjatywę wznowienia przyznawania Medalu Okolicznościowego „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego”. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (parter) w godzinach pracy urzędu lub poprzez platformę ePUAP, do 30 kwietnia danego roku.

Pozostałe informacje i szczegóły znajdują się na stronie powiatu pruszkowskiego: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-pruszkowski

MS 6/2022, 28 kwietnia 2022