POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Budżet powiatu na rok 2022

16 grudnia 2021 r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwaliła budżet powiatu na rok 2022. Dochody budżetu ustalono w wysokości ponad 194 mln zł, a wydatki w wysokości ponad 237 mln zł.

Rada PWZ ustaliła także deficyt budżetu w wysokości ponad 43 mln zł, który zostanie sfinansowany: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie blisko 22 mln zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych – 9 mln zł i niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – ponad 12 mln zł. Warto zauważyć, że w tegorocznym budżecie ponad 36 mln zł przeznaczono na modernizację dróg powiatowych, co jest wielkością rekordową porównując budżety z ostatnich lat. Ponad 8,5 mln zł przeznacza się na budowę hospicjum wraz z układem drogowym w Bramkach, znaczące środki zaplanowano także na modernizację infrastruktury szkolnej i domów pomocy społecznej.

O komentarz do tegorocznego budżetu poprosiliśmy Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego.

– Na początku każdego roku realizacja zadań zaplanowanych w budżecie jest przysłowiową podróżą w nieznane, a tym bardziej ten rok stawia przed nami wiele znaków zapytania. Jakie będą realia naszego działania wynikające z programu rządowego „Polski Ład”, jakie będą możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej, a także jakie zmiany przyniesie obecna nowelizacja ustawy o dochodach samorządów? – dziś trudno przewidzieć. Znaczącą zmianą jest sposób naliczania podatków dochodowych, w jej wyniku samorządy otrzymają w 2022 roku niższe dochody z tytułu udziału w PIT i CIT. Aby zniwelować ten ubytek, powiat otrzymał jednorazową kwotę uzupełnienia subwencji w wysokości 10 055 282 zł. Nowelizacja tej ustawy wprowadza również od 2023 r. nową część subwencji ogólnej dla samorządów, tj. część rozwojową. Nowe mechanizmy finansowe muszą sprawdzić się w działaniu.

Wiele środków w tegorocznym budżecie przeznaczono na inwestycje

– Tegoroczny budżet jest dość ofensywny. Zaciągamy spory kredyt, aby zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje. Mamy takie możliwości i korzystamy z nich. Potrzeby mieszkańców powiatu rosną, osiedla się tu coraz więcej osób. Nasze dane mówią już o ponad 120 tys. osób mieszkających na terenie powiatu. Wiele zaplanowanych inwestycji obwarowaliśmy jednak zastrzeżeniem, że będą one realizowane pod warunkiem wsparcia zewnętrznego. Dziś nie możemy przewidzieć, jakie realnie będzie to wsparcie. Działamy w sytuacji, w której wiele spraw jest zawieszonych z powodu wstrzymania przez władze Unii Europejskiej środków finansowych dla Polski. Dzieje się tak niestety z przyczyn politycznych, a my jesteśmy przygotowani pod względem dokumentacyjnym do uzyskania wsparcia.

Rekordowe „janosikowe”!

– Tradycyjnie w przypadku Powiatu Warszawskiego Zachodniego zwracam Państwa uwagę na kwotę tzw. podatku „janosikowego”, która w bieżącym roku wynosi aż 36,5 mln zł! To są rekordowe środki, które sprawiają, że nasz powiat, jako potencjalnie jeden z zamożniejszych powiatów ziemskich w Polsce, staje się jednym z biedniejszych. Po zapłaceniu tej daniny ledwo spinamy nasze wydatki, które cały czas rosną z powodu podwyżek cen energii, materiałów budowlanych, płac itd. Aby skutecznie realizować zadania zaplanowane na ten rok złożyliśmy wiele wniosków dotyczących dofinansowania inwestycji, m.in. do Wojewody Mazowieckiego, do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i różnorodnych programów unijnych. Składamy wnioski wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania. Dziś oczekujemy na ich zatwierdzenie i oczywiście liczymy na odblokowanie środków unijnych dla Polski – powiedział Starosta Warszawski Zachodni.

PWZ

MS 2/2022, 17 lutego 2022