POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Nowy samochód gaśniczy dla PSP

Pod koniec lutego w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu odbyła się uroczysta prezentacja nowego średniego samochodu gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego. Zakup samochodu sfinansowany został przez Powiat Warszawski Zachodni i oraz dotację uzyskaną za pośrednictwem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Jak poinformował nas Komendant PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim st. bryg. Robert Nowakowski, pożary stanowią ok. 17% wszystkich zdarzeń, którymi zajmuje się w naszym rejonie PSP. Straż wzywana jest natomiast najczęściej do usuwania skutków kolizji, wypadków drogowych, podtopień, burz, nawałnic i silnych wiatrów oraz zdarzeń ratownictwa medycznego. Koszt zakupu nowego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem wyniósł 1 mln 200 tys. zł i sfinansowany został w 50% ze środków PWZ i w 50% ze środków Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Samochód gaśniczy dostosowany do potrzeb błońskiej PSP

Wyposażenie samochodu zostało przygotowane specjalnie pod potrzeby błońskiej jednostki PSP, z uwzględnieniem specyfiki terenu powiatu i charakterystyki akcji, w których najczęściej bierze udział jednostka. Szczególnie rozbudowany został moduł ratownictwa technicznego – zarówno jeśli chodzi o ratownictwo drogowe, jak i wszelkie inne techniczne aspekty działalności straży.

Nowy samochód gaśniczy jest autem miejskim, co powoduje że cały sprzęt gaśniczy i techniczny dostępny jest z poziomu ziemi i znajduje się zdecydowanie niżej niż w wozach terenowych. Udogodnienia widoczne są już w kabinie załogi, gdzie zainstalowano m.in. chwytaki na latarki z ładowarkami – co powoduje, że latarek nie trzeba już na zewnątrz ładować po akcjach. Aparaty powietrzne umieszczono w oparciach siedzeń, tuż obok dostępne są hełmy i szelki asekuracyjne, które można założyć podczas jazdy na akcję. W kabinie znajduje się także automatyczny defibrylator – wszystko dostępne jest dosłownie pod ręką – w każdej akcji ratowniczo-gaśniczej liczy się bowiem czas. Działania ratujące życie muszą być wdrożone jak najszybciej.

Wszystkie skrytki samochodu zostały zaplanowane modułowo, sprzęt podzielono tematycznie w zależności od specyfiki akcji. Np. w pierwszej skrytce za dowódcą znalazły się narzędzia techniczne zasilane akumulatorowo: nożyce, rozpieracz ramieniowy, tzw. strongarm, dzięki któremu można przecinać karoserie samochodów, otwierać drzwi, podnosić ciężkie konstrukcje. Narzędzia zasilane elektrycznie, a nie jak zazwyczaj hydraulicznie (chociaż na wyposażeniu są również i takie) umożliwiają lepszy dostęp do obiektu, większą elastyczność działania, którą zazwyczaj ogranicza długość przewodów hydraulicznych.

Samochód wyposażony jest ponadto w poduszki pneumatyczne do podnoszenia rzeczy ciężkich, podstawowe wyposażenie do ratownictwa wodnego, do ratownictwa chemicznego, piły do drewna, do betonu, zestawy nożyc, wentylator elektryczny do oddymiania budynków, zestawy burzące, a także zestaw do przeciwdziałania Covid-19 itd.

Sercem każdego samochody gaśniczego jest autopompa. Tu również zastosowano specjalne rozwiązania na wniosek naszych strażaków. Zamiast tylnej rolety jest klapa otwierana do góry, która tworzy daszek zabezpieczający. Linię szybkiego natarcia (wąż zwijany na bębnie) umiejscowiono nad autopompą, można ją szybko rozwinąć i prowadzić akcję gaśniczą. Zazwyczaj ten bęben jest umieszczony z boku, na górze samochodu, zajmuje bardzo dużo miejsca, a przestrzeń z tyłu jest niewykorzystana. Ponieważ nasi strażacy mają bardzo szerokie spektrum działania i potrzebują dużo różnorodnego sprzętu, każdy centymetr przestrzeni samochodu został odpowiednio zaplanowany i wykorzystany.

Nowy samochód gaśniczy błońskiej PSP wyposażony jest w profesjonalny sprzęt, którego nie sposób w całości przedstawić w krótkiej relacji. Dodajmy jedynie, że zabiera zawsze 2700 litrów wody i 10% środka pianotwórczego, co daje w sumie podczas akcji blisko 3 tony wody i ok. 300 l środka pianotwórczego.

Dziękujemy Komendantowi PSP st. bryg. Robertowi Nowakowskiemu za informacje, a starszemu strażakowi Łukaszowi Trzeciakowi za prezentację sprzętu. Życzymy strażakom udanych akcji ratowniczo-gaśniczych i zawsze bezpiecznego powrotu do domu.

MS 4/2022, 24 marca 2022