POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Żyjmy bezpiecznie

Jak zawsze na początku roku, Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach przedkłada samorządowi powiatowemu ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji. Przedstawiamy Czytelnikom kilka ciekawych informacji z dokumentu przygotowanego przez Komendanta PP, podinspektora Wojciecha Turka. Warto się z nimi zapoznać, aby żyć bezpieczniej.

Wypadki drogowe

W 2021 roku, w porównaniu do roku ubiegłego, nie stwierdzono wzrostu liczby wypadków drogowych, widoczny jest natomiast wzrost liczby osób rannych – o 19% oraz wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 43%. Na terenie powiatu, wydarzyło się w ub. roku 48 wypadków drogowych, 56 osób zostało rannych, 10 zginęło, miały miejsce także 1753 kolizje.

Analizując dane dotyczące wypadków drogowych z podziałem na gminy, widoczny jest wzrost liczby wypadków, przede wszystkim na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki oraz gminy Kampinos. Znaczny spadek wypadków stwierdzono na terenie gminy Leszno. Dane za rok 2021 wskazują, że największa liczba wypadków miała miejsce na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki i Błonie, a następnie gm. Stare Babice i Łomianki. Najczęstszymi przyczynami wypadków są: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz manewry w ruchu drogowym.

Przeanalizowano godziny, w których dochodzi do największej liczby wypadków drogowych. Okazuje się, że najbardziej niebezpieczny dla kierowców jest czas największego nasilenia ruchu w porze popołudniowego szczytu komunikacyjnego – godz. 16:00–18:00, a do największej liczby niepożądanych zdarzeń dochodzi w środy. Warto zwrócić także uwagę na kategorie dróg, na których najczęściej dochodzi do wypadków. Najniebezpieczniejsze są drogi krajowe, ale co ciekawe, widoczny jest także wzrost liczby wypadków na drogach wewnętrznych. Dotyczy to przede wszystkim terenów placów i parkingów. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym miał miejsce np. na terenie zamkniętego osiedla w Kręczkach.

Przestępczość

W 2021 r. nastąpił wzrost dynamiki przestępstw na terenie powiatu, w porównaniu do roku 2020. W 2020 r. wydarzyło się 2081 przestępstw, a w 2021 r. – 2666. Wzrost ten w dużej mierze wynika z faktu ogłoszenia wielomiesięcznego lockdownu w 2020 r., co skutkowało w tym czasie dużo mniejszą aktywnością przestępców.

Rok miniony zmienił nieco statystykę. Najwięcej przestępstw stwierdzonych wydarzyło się na terenie gm. Stare Babice (693), następnie gm. Łomianki (610), gm. Ożarów Mazowiecki (593) i gm. Błonie (429). We wcześniejszych latach, tak jak w roku 2020, najwięcej przestępstw miało miejsce w najbardziej zurbanizowanych ośrodkach powiatu – w gm. Ożarów Maz. (563), gm. Błonie (393) i gm. Łomianki (389). Gmina Stare Babice (310 przestępstw w 2020 r.) od lat plasowała się po środku tej statystyki, co jednak uległo zmianie. Wpływ na to miała niewątpliwie praca operacyjna i dochodzeniowo-śledcza, która doprowadziła do wykrycia w jednej sprawie ponad 100 przestępstw o charakterze gospodarczym. W zeszłym roku starobabickim policjantom udało się zakończyć kilka takich wieloczynowych spraw.

Podobnie sytuacja wygląda w gm. Łomianki, gdzie również odnotowano wzrost przestępstw, w tym około 90 przestępstw o charakterze kryminalnym.

Od lat najniższą przestępczość odnotowuje się w gm. Kampinos, Izabelin i Leszno, należy jednak uwzględnić stosunkowo najmniejszą liczbę mieszkańców tych terenów.

Samorządy pomagają

Samorządy powiatowe i gminne od lat wspomagają działania policji przekazując środki finansowe i wyposażenie, co w znacznym stopniu ułatwia realizowanie zadań służbowych policjantom. Finansowane są służby ponadnormatywne, współfinansowane zakupy pojazdów i etaty pracowników cywilnych. Na wymienione cele samorządy powiatowe i gminne przeznaczyły w ub. roku łącznie 413 600 zł.

Bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą

Komendant Powiatowy Policji dla PWZ podinsp. Wojciech Turek apeluje do mieszkańców o większą aktywność w dziedzinie sąsiedzkiej czujności.

– Jeśli zauważymy podejrzane osoby kręcące się w pobliżu naszych domów, powiadommy o tym policję (tel. 112). Funkcjonariusze sprawdzają wszystkie sygnały, dzięki czemu można skutecznie zainterweniować i zatrzymać sprawców przestępstw i wykroczeń.

W coraz większym zakresie spotykamy się z cyberprzestępczością. Wiele osób korzysta z internetowych portali społecznościowych, gdzie dokonuje różnych zakupów. Zdarza się, że przestępcy przesyłają linki, po otwarciu których uruchamia się program umożliwiający zdalne pozyskanie danych przez sprawców, lub strona przypominająca stronę bankową. Osoby dokonujące transakcji mogą wówczas stracić wszystkie pieniądze ze swojego konta. O przesyłaniu podejrzanych linków warto powiadomić Komendę Policji, a także – w pierwszej kolejności – placówkę bankową, która może zablokować dane konto, a tym samym uchronić nas przed utratą pieniędzy. To zjawisko szczególnie w czasach pandemii nasiliło się, w związku z tym w Komendzie Głównej Policji 12 stycznia br. powstało Biuro do Zwalczania Cyberprzestępczości. Bądźmy ostrożni zarówno w Internecie (nie otwierajmy podejrzanych linków), jak i w codziennym realnym świecie (nie wpuszczajmy do domów obcych osób podających się za znajomych naszej rodziny). Bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od naszych własnych działań – mówi Komendant Turek.

M.Ł.

Fot. Ewelina Gromek-Oćwieja
KPP Stare Babice

MS 2/2022, 17 lutego 2022