POWIAT PRUSZKOWSKI

Boom inwestycyjny w powiecie pruszkowskim – mieszkańcy zadowoleni

Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego z entuzjazmem przyjęli już kilka miesięcy temu informację o rozpoczynających się wielomilionowych inwestycjach na terenie powiatu pruszkowskiego. Dotyczy to m.in. budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ulicy Gomulińskiego w Pruszkowie, przebudowy Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie oraz rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych im. księdza Jana Twardowskiego przy ulicy Wapiennej w Pruszkowie.

– Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań zarządu powiatu pruszkowskiego – podkreśla Agnieszka Kuźmińska, Członek Zarządu Powiatu. Jak twierdzi Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski, Zarząd Powiatu dokłada wszelkich starań, aby młodzież z powiatu pruszkowskiego miała jak najlepsze warunki do nauki: – Są to przedsięwzięcia bardzo potrzebne i wyczekiwane, które poprawią komfort uczniom w nauce, a nauczycielom w pracy dydaktycznej. Wicestarosta Grzegorz Kamiński dodaje: – Nowoczesny budynek szkoły będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i pomieści aż 800 uczniów.

– Budowa krytej pływalni to ambitny projekt – przekonuje Anna Łapczyńska, kierownik kontraktu. – Oddamy obiekt z dwoma nieckami basenowymi, sportową oraz rekreacyjną, w unikatowej technologii łączącej trwałość, estetykę i walory użytkowe. Pływalnia będzie miała pełne wyposażenie w atrakcje wodne, oprzyrządowanie do zawodów pływackich oraz niezbędne akcesoria. Obiekt będzie certyfikowany przez Polski Związek Pływacki. Dach pływalni będzie tzw. dachem zielonym. Interesująca i atrakcyjna będzie elewacja, gdyż znaczną jej część zajmą żaluzje. Wicestarosta Grzegorz Kamiński dopowiada: – Mam nadzieję, że mieszkańcy powiatu pruszkowskiego będą licznie korzystać z nowej pływalni. Jest to obiekt szczególnie istotny, który ma znaczący wpływ na zdrowie fizyczne i kontakty społeczne młodzieży.

Realizacja projektów nie byłaby możliwa bez wyjątkowo efektywnego modelu finansowania

Fundusze zewnętrzne pozyskane przez powiat pruszkowski do wdrożenia tych inwestycji zmniejszyły udział środków budżetowych powiatu, które mogły zostać skierowane na inne cele. Jak przekazała pracująca w starostwie Marta Cygan, kierownik ds. inwestycji kubaturowych i remontów: – Na budowę pływalni uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 10,6 mln zł. Oddanie krytej pływalni do użytku zaplanowano na wrzesień 2023 roku. Dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki dofinansowanie z budżetu woj. mazowieckiego wyniesie 4 mln zł oraz prawie 14 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, a zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2024 r. Natomiast rozbudowa ZSS to dofinansowanie z budżetu woj. mazowieckiego w kwocie 4 mln zł oraz 50% darowizna od Fundacji Pruszyński, a zakończenie prac to czerwiec 2023 r. Zakładamy, że terminy realizacji tych znaczących inwestycji są realistyczne i zostaną dotrzymane przez wykonawców.

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski podsumowuje: – Ostatnie lata były czasem intensywnej i wytężonej pracy Zarządu Powiatu oraz wszystkich pracowników starostwa. Mimo pewnych trudności – chociażby tych wynikających z wybuchu pandemii – udało nam się zrealizować liczne cele, które postawiliśmy sobie na początku kadencji zarówno te, dotyczące realizacji wielu działań inwestycyjnych, jak i inne projekty rozwijające powiat pruszkowski, służące mieszkańcom. Warto zauważyć, że mamy rekordowy budżet na wydatki inwestycyjne w 2022 r.

Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego nie kryją zadowolenia z obecnie realizowanych inwestycji

– Nowy basen bardzo przyda się w powiecie pruszkowskim. Już nie mogę się doczekać jak zabiorę swoje wnuki w przyszłym roku. Z Piastowa to niedaleko – przekonuje Pan Zbigniew z Piastowa.

Z kolei Pani Wanda z Pruszkowa dodaje: – Długo czekałam na remont tej szkoły. Cieszę się, że to właśnie ma miejsce. Moja wnuczka chodzi do tego liceum, a wnuk dopiero tam się wybiera. Wszyscy jesteśmy podekscytowani.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

MS 17/2022, 6 października 2022

Przebudowa Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie