URSUS

„Ad Gloriam Ursi”. Edycja 2024

Mieszkańcy Ursusa zyskali możliwość uhonorowania specjalną nagrodą osób, firm lub instytucji, których praca, aktywność i zaangażowanie przyczyniły się w znacznym stopniu do wzbogacenia życia społecznego mieszkańców, upowszechniania kultury, czy też promocji dzielnicy Ursus.

Kryteria wyboru

Wyróżnienie w formie okolicznościowego medalu i dyplomu ma na celu wspieranie osób i organizacji działających na terenie naszej dzielnicy, mających szczególne, wieloletnie zasługi i wpływ na rozwój Ursusa. Przyznawane raz w roku i może mieć charakter indywidualny lub grupowy. Oceny, zaopiniowania i wyboru kandydatów dokonuje Kapituła, której przewodniczącym jest burmistrz dzielnicy oraz członkowie kapituły: zastępcy burmistrza, dyrektorzy wybranych jednostek, naczelnicy wybranych wydziałów, przedstawiciele Dzielnicowej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus, przewodniczący Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Zgłoszenie kandydata

Prawo do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają wszyscy mieszkańcy dzielnicy Ursus i osoby prawne działające na jej terenie. Wnioski o przyznanie nagrody będą przyjmowane w sekretariacie Ośrodka Kultury „Arsus” w terminie od 15 lutego br. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w sekretariacie Ośrodka Kultury „Arsus” (w zaklejonej kopercie) przy ul. Traktorzystów 14 osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2024 r. (poniedziałek do godz. 16.00). Regulamin oraz wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie www.arsus.pl pod linkiem  „Ad Gloriam Ursi”. Szczegółowych informacji udziela dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”, tel. 22 478 34 54 lub osobiście w poniedziałki, godz. 16.00–18.00 po telefonicznym umówieniu.

Uhonorowanie wyróżnionych odbędzie się podczas DNI URSUSA w dniu 08 czerwca 2024 r. w Parku „Czechowickim” (Scena Letnia).

Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury „Arsus”.

MS 01/2024, 25 styczynia 2024